Dùng Tụ Bảo Bồn Thu Tài Lộc

0

Trong phong thủy có một phương pháp, sử dụng vật khí kích hoạt công danh đặc biệt là tài lộc, đó là Tụ Bảo Bồn (Chậu Thu Châu Báu). tương truyền có một người Nông Dân lương thiện, nhân một hôm cứu được một con Ếch Xanh khỏi bị con bồ nông ăn thịt, đêm hôm đó được Thần Tiên báo mộng cho biết sáng hôm sau ra ngoài bờ ao nhà anh ta, thấy cái gì nổi lên thì mang về nhà…Hôm sau ra ao từ sớm thì chỉ thấy một cái bồn cũ nổi lập lờ trên ao. Vâng lời Thần Tiên anh ta mang cái bồn đó về để góc nhà…Đêm đó anh mơ thấy cái bồn đó sáng rực và có rất nhiều con ếch sáng lấp lóa…sáng hôm sau ra chỗ cái bồn anh ngạc nhiên thấy đầy một bồn là vàng và ngọc báu ! Từ đó gia đình họ sống no đủ hạnh phúc!
Trong HKĐQ Tụ Bảo Bồn được chế tác như sau :
1) Bình (chậu) đúc bằng đồng (có thể bằng đá quý, hoặc bạc vàng) và được đúc nổi các hình Cát Tường.
2) Năm Gói Đá Thạch Anh hoặc Đá Quý Khác, gồm 5 Màu Lục, Hồng, Vàng, Trắng, Đen.
3) Một Đồng Bạc Long Ngân và một Thoi Vàng Kim Nguyên Bảo.
4) Rải đá vào trong bình theo thứ tự Lục Hồng Vàng Trắng Đen. Sau đó đặt đồng bạc và thỏi vàng vào trong.
5) Cuối cùng dùng “Lục Quái Hào” trong “Đại Quái” tìm ra phương vị đặt bình để thu nạp cát khí, trong tháng trước ngày 15 trở lại, đây là một pháp “Chiêu Tài Vận Quỷ Khí” rất linh nghiệm. Để tốt hơn có thể sử dụng Quẻ Đại Quái để tìm ngày và giờ đặt bình.

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply