Thai Tọa Quang Quý

0


Quang Quý Thai Tọa là 4 sao chủ về Đạo mang tính tu hành, Quang Quý như là quý nhân, nếu hành động theo chính đạo thì sẽ có quý nhân cứu vớt.

Mệnh vận hội đa sát tinh nhưng biết giữ lấy Đạo thì sẽ được Quý nhân ra tay cứu vậy. Nhưng ngược lại Quang Quý cũng là Sát thủ nếu hành động mang tính phi đạo lý theo sát tinh. Thì Quang Quý chính là liều thuốc độc. Người như vây chắc chắn không được ân nhân giúp đỡ mà ngược lại phải trả giá vì thế Quang Quý mang ý nghĩa nhân quả.

Về nguyên tắc thì Quang Quý định vị Xương khúc, nó là bổ đề của Xương khúc có tác dụng điều chỉnh Không kiếp. Quang quý chủ quý hiển và tu hành, Hỏa Linh tuy là bạo tinh nhưng người có nó nếu có cát tinh hướng dẫn thì dễ là người có niềm tin vào tâm linh, vì Hỏa hình thường chủ về việc tâm linh, huyền bí. người có Hỏa linh nếu không có gia thêm ác sát tinh thì tinh thần minh mẫn, thần kinh nhạy cảm và họ dễ tin ở tâm linh. Và Quang Quý có thể điều chỉnh họ tin vào niềm tin tâm linh để hành động mang tính Đạo lý. Đối với Kình Đà đại diện cho Thiên trong Tam tài, nó có hiệu lực mạnh khi đụng độ Vòng Thái Tuế. Nếu đơn lẻ thì không đáng ngại lắm. quang Quý Thai tọa có thể điều chỉnh được.

Sát tinh hoạt động theo cơ chế Dương chủ về Động, Động quá mà tự gây nguy hiểm cho bản thân hoặc bị người khác gây nguy hiểm, vì dụ : không kiếp đòi đập cũ xây mới, làm ngược lại với xã hội, tuy có nhiều phát kiến hay nhưng xã hội chỉ nhìn nhận cái xấu của KHông kiếp hơn là cái tốt. Do đó Không kiếp ở đây là nguy hại do việc Động của nó gây ra, tất nhiên là khi sinh ra mà mệnh hội sát tinh dù chưa Động thì cũng đã vất vả nghèo khó rồi, nhưng đường đời mà không dụng đến sát tinh thì nó không phải là trọng tâm của Cách Cục ảnh hưởng đến mệnh tạo nên nó không gây tác họa nhiều. Vì vậy có thể nói Sát tinh gây họa do yếu tố Động mà ra. Người có Sát tinh không chịu yên thân, nếu đắc địa thì còn mang tính hành Đạo, nếu hãm địa thì tiểu nhân, thủ đoạn là phải nói. Đó là nguồn gốc gây họa do Động của Sát tinh gây ra.

Ngược lại với sát tinh, Tam Thai với Bát tọa là sao chủ Tĩnh, như một người ngồi Thiền vậy. No mang ý nghĩa tu Đạo, nên nó có tác dụng điều chỉnh tính Động của Sát tinh. Nhưng nếu một người nào đó ăn vào Sát tinh mà hành động cuồng vọng thì cũng có nghĩa là phải trả giá bằng việc nằm ở bệnh viện, bị liệt ( ngồi một chổ là đặc tính của Thai Tọa )

Trong các cách cục gây họa thì sát tinh là tác nhân chính, còn Cát tinh chính là chất xúc tác gây họa. Đó là nguyên lý Cát mà hóa hung thì cực hung, Hung mà hóa cát thì rất cát. trong hung có cát khác với trong cát có hung, và Cát tinh chính là chất xúc tác làm cho Cách Cục trở thành hiện thực.Trong mỗi bộ sao đều có đối trọng của riêng nó

Chính tinh : Tử Liêm Vũ có đối trọng là Sát Phá Tham

Tướng Phủ là thuyết khách của Tử Liêm Vũ. nếu Phá ngông cuồng chống đối thì Thiên tướng ôn hòa, nhu mì thuyết phục. nếu Thất Sát là nóng nảy, táo bạo, làm gì cũng vội vàng cho xong thì Thiên Phủ lại bình ổn, cẩn thận, chậm rãi. đó là cái lý lấy Nhu mà thắng Cương, nước chảy đá mòn

Nhật Nguyệt thông minh vốn không thích nông nổi, luôn muốn ổn định luôn ủng hộ Tử Phủ Vũ Tướng. bên kia Cự môn đã tỏ rõ sự bất mãn, Thiên Đồng ưa thay đổi, không quy tắc, lề luật vốn rất ghét cái sự quy cũ, khuôn phép của Tử Liêm Vũ nên đã ngầm ủng hộ Tham Lang, Thiên Cơ mưu trí hiếu động cũng chẳng ưa sự ổn định của Tử Liêm Vũ mà làm quân sư cho phá quân.

Phụ Tinh : Nếu thấy Thái tuế làm vua thì Tuế phá luôn trong thế chống đối, bất mãn. Thiên không trí trá nhưng sao thoát được lưới trời, Tam Đức ở đó khuyên nhủ không nên manh động.

Lộc tồn là lộc trời ban nên được ban phát rất chặt chẽ, Lộc tồn thì làm tăng sự giàu có, quý hiển của Nhật Nguyệt, thế mà Kình Đà chỉ trông coi Lộc trời lại dám cười ngạo nghễ trước mặt Nhật Nguyệt.

Tử vi không Tả Hữu là cô quân, cho nên Tả Hữu thật xứng đáng với Lệnh Tháng, có thể phù thịnh cho Tử vi, nhưng cũng có thể Phù cho Sát phá tham mà làm suy bại Tử vi. suy vượng chính tinh có đóng góp không nhỏ của Tả Hữu. ngược lại Thiên Riêu hiểm độc yểm bùa làm Thiên Hình vung đao chém

Xương Khúc luôn thích phép tắc, tôn trọng lề lối, truyền thống thì ngược lại Không Kiếp chẳng coi truyền thống ra gì, cho nên Không kiếp như lạc lõng giữa chốn đông người.

Nhìn vào Thai Tọa Quang Quý : vốn được an theo ngày sinh, chẳng hề có đối trọng mà lại tự xưng là Cát thần. phải chăng Thai Tọa Quang Quý tự nó đã có đối trọng, thể hiện 2 bộ mặt khác nhau, khi có thể là Cát thần đóng vai chúa ban ân điển, nhưng cũng có thể sát nhân khoắc áo thầy tu, vậy khi nào Thai Tọa Quang Quý chính là sát nhân bí ẩn mà ra tay còn tàn độc hơn cả Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp. phải chăng có bí ẩn nào lớn ở đây?

Xét về tính chất thì Cát Hung chỉ có tính tương đối, vì thế không có sao nào là cát hoàn toàn và cũng không có sao nào hung hoàn toàn. Ví dụ : khôi việt là cát thần nhưng lại hóa hung khi gặp Hỏa Linh Hình chủ tai nạn, Xương khúc cũng là cát thần nhưng lại nguy hại thành Linh Xương Đà Vũ tự ải đầu hà, hay là văn khúc phá quân chúng thủy triều đông. Tả Hữu tuy trợ Tử vi nhưng có thể trợ Thất sát. cho nên tính Cát hung mang tính tương đối, cần phải phân định rõ khi nào thì Cát tinh hóa hung, khi nào thì Hung tinh hóa Cát.

Nói về Đạo của Thai Tọa Quang Quý có lẽ hơi khiên cưỡng và hơi hướng Phật Pháp, tuy nhiên xét trên tinh thần cứu giải của Nhân Quả nếu tu hành thì Thai Tọa Quang Quý phát huy được tính chất kiềm tỏa hung tinh mà trở nên an lành. ở đây chỉ xét dưới góc độ của việc Sống theo Đạo có lẽ hợp lý hơn

 

 

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply