Vòng Trường Sinh Cục – Phần 2

0


VTSC là chữ Thời. Đó là điều khác biệt giữa so sánh Mệnh Cục và quy luật vòng TS. Mệnh Cục đã bao gồm 2 chữ Thời Vị. ví dụ : anh A sinh ra được Thời tốt, lại được sinh ra một nơi tốt. sinh ra ở Mỹ khác với sinh ra ở VN, đó là Mệnh Cục, sinh ra bên Mỹ lại được Thời. Đó là VTSC. Cho nên Vượng Suy VTSC đã nói lên con người lúc sinh ra gặp Thời hay không, tốt thì tốt đến mức nào, xấu thì xấu đến mức nào. Được Thời chứ không phải là gặp Thời

Quay lại ví dụ : sinh phùng bại địa, phát dã như hoa. Tuyệt xứ phùng sinh hoa nhi bất bại. Sinh ra không được Thời thì khí chất không đủ nên mệnh không quản được Tài Quan.

Thời là Thời điểm, VTSC dùng để xem đại vận. Vượng suy của từng Đại vận. Gặp Thời tốt thì tăng ảnh hưởng tốt của cung đó, nếu Cung Vị có tổ hợp sao xấu thì được Thời mà không được Vị. Phân biệt sự khác nhau giữa Thời và Vị là có thể xem được Đại Vận đầy đủ. Đại vận bao gồm cả Thời và Vị, ví dụ : đại vận đến năm 35t, vừa được tổ hợp hợp cách tức là được Vị, nhưng đồng thời lại được Thời.

Vì sao lại nói thế? Đại vận là dòng Thời của Cục, con người có thịnh có suy, nên mỗi người có sự thăng trầm giống như sự thịnh suy của VTSC. VTSC là dòng Thời của mỗi người, tức là trạng thái thịnh suy của mỗi người theo từng giai đoạn. Giống như Đại vận theo Nguyệt lệnh tử Bình vậy, sao Đại vận trong Tử Bình không đi thuận cả? mà lại có Thuận nghịch, bởi vị Đại vận không phải là thời gian theo quan điểm của Vật lý, mà Đại vận là trạng thái thịnh suy của mỗi người theo từng giai đoan. Cho nên có lúc Thân ta vượng, có lúc Thân ta suy.

Có thể lấy ví dụ đơn giản là vào vận tam hợp mệnh cùng tổ hợp sao cả mà có người lên voi, có người xuống chó. Đó là do thời cả thôi.

Đễ dễ hiểu hơn, Kim Ca lấy ví dụ : Mệnh Thủy đến cung Dần có nạp âm là Thổ , tức là mệnh bị khắc, hiểu nôm nay là mất địa lợi. nhưng lại được Trường Sinh cứu cánh, tức là gặp Thời Trường sinh. Nên có thể phát triển tốt dù có khó khăn đi nữa. Đó là được Thời vậy. Phần nhân chính là tổ hợp Chính tinh hợp hay phá cách, phần thiên là Thiên Can đại vận, phần này có vẻ giống Tứ Hóa Phái hơn. Có thể nêu đơn giản về Đại vận là Thiên = Thiên Can phi tứ hoá, Địa = NHNA cung Đại vận, Nhân = VTSC + hợp phá cách tổ hợp chính tinh.

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply