Luận thuộc tính Ngũ Hành

0


Luận thuộc tính ngũ hành cùng Âm Dương 

Mộc : Mộc giống như cây cối, cũng giống con người, có sự linh động, thay đổi và ưa vận động, cái sự vận động của Mộc là tại chổ nhưng không ngừng nghỉ, cũng giống như con người luôn vận động trong cuộc sống.

Mộc thì có Sinh Mộc và Tử Mộc, sinh Mộc là cây sống, Tử mộc là cây chết, Sinh Mộc thì cần có Thủy sinh Mộc, có Thổ để nuôi dưỡng Mộc. Tử Mộc thì cần có Hỏa để đốt cháy Mộc, Tử Mộc như Than củi, cần có Hỏa để đốt cháy thành lửa. Sinh Mộc cần Hỏa (ánh sáng mặt trời ) sưởi ấm và hấp thu khí trời để phát triển (tổng hợp Diệp lục), nhưng nếu Hỏa quá mạnh (như vụ cháy rừng) thì cây cối chết. 

Thuỷ : Thuỷ chủ trí, mềm mại, nước chảy chổ trủng, cho nên tuy Thuỷ chủ về Thông minh nhưng lại bất định, thiếu định hướng, phải dựa vào Thổ để thành ao hồ mà định hình, cho nên Thuỷ tuy thông minh mà khó kiên định, vững bền, cũng ưa sự vận động như nươc suối chảy, thường không ngừng nghỉ luận chuyển.

Thuỷ có Âm Thuỷ và Dương Thuỷ, Dương Thuỷ giống như nước ao hồ gọi là tử thuỷ, cũng là cương thuỷ, nhờ có Thổ bồi đắp thành ao hồ, Âm Thuỷ như nước mưa, nước khe suối, vận động không ngừng. Âm Thuỷ và Dương thuỷ tuy cùng là Thuỷ mà lại phân Âm Dương cũng do đặc tính Thuỷ ao hồ là tử thuỷ ( thuỷ chết ) và Thuỷ mưa, thuỷ khe suối ( thuỷ sống ), Âm Thuỷ có tính linh động, uyển chuyển của Thuỷ, vận động không ngừng, chảy nhẹ nhàng. Dương thuỷ thì giống tính cương nghị.

Thổ : Thổ có Âm Thổ và Dương Thổ, Âm thổ như Thổ bờ ruộng, Thổ đầm lầy, Dương thổ như Thổ thành quách, Thổ bờ đê, Âm thổ thì nhu thuận, mềm mại còn Dương Thổ thì cứng cáp, khô táo. Dương Thổ thì cương nghị, trung chính, tín nghĩa, chậm rãi, chắc chắn. Âm Thổ thì mềm mại, nhu hoà, trung chính, tín nghĩa, nhưng linh hoạt hơn, và không chắc chắn như Dương Thô

Hoả : Hoả có Âm Hoả và Dương Hoả, Âm hoả giống như Hoả đèn dầu, hoả bếp, Dương hoả như Hoả mặt trời, hoả lò đúc. xét phân Âm Dương dựa trên sự mãnh liệt của Hoả. Âm hoả thì nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng lâu dài, âm thầm mà cháy như ngọn nến. Dương hoả thì mãnh liệt, tàn tan chảy Kim, tính cương mãnh, bốc lên nhanh.

Kim : Kim có Âm Kim và Dương Kim, Âm Kim giống như mỏ quặng, có sự âm thầm tích trữ, tính nhu mà không lộ, Dương Kim như kim loại vũ khí, công cụ dụng cụ, sắc bén, cương cường, hiển lộ. Âm Kim được Âm thổ sinh, là Thổ ẩm thấp dưỡng Kim, giống như con trong bụng mẹ vậy. Dương Kim thì cần Hoả luyện mà thành kim khí, đó là lấy Dương hoả luyện Kim, dùng Cương Hoả luyện Cương Kim

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply