Tả Hữu, Xương Khúc, Hình Riêu, Long Phượng

0


+ Văn Xương Văn Khúc an theo giờ sinh, Xương Khúc vốn là đối trọng của Không Kiếp, Xương Khúc là Âm vì nó Tĩnh, Không kiếp là Dương vì Động, cho nên Xương Khúc thì tuân theo truyền thống, lề lối, ở thời xưa thuận theo vua, theo cha, theo quan là ứng hợp, còn Không Kiếp thì ưa làm nghịch, tuy có sáng tạo nhưng lại bị liệt vào phản trào lưu, truyền thống nên thời xưa khó mà chấp nhận được. cho nên phần nhiều người có Không Kiếp thường khó đạt được thành công đáng kể và bị liệt vào loại “bại tinh” chủ về thân bại danh liệt. nhưng ở Thời nay, người Không Kiếp rất sáng tạo, nói về sự sáng tạo thì Không Kiếp là số 1 bởi họ luôn suy nghỉ, đổi mới, do vậy khi vào công việc đòi hỏi sáng tạo như nghiên cứu, hay như làm về khoa học công nghệ là rất thích ứng, dễ có thành tựu cao trong nghề nghiệp. ngược lại ở thời hiện đại Xương khúc lại hợp với công việc mang tính chất ổn định hợp thời nên tuy là Xương khúc được trọng dụng nhưng khó theo được các công việc đòi hỏi sự áp lực và đặt nặng tư duy sáng tạo.

Xương Khúc là 1 cặp Âm Dương, với Văn Xương đi nghịch nên là Âm, Văn Khúc đi thuận nên là Dương, vì vậy Văn Xương hợp với sao Dương như Thái Dương, như thành cách “Dương Lương Xương Lộc lô truyền đệ nhất danh”, Văn Khúc hợp với sao Thái Âm, Vũ Khúc chủ về công danh tiền bạc tốt đẹp. Không Kiếp cũng là một cặp Âm Dương, Địa không vốn là Thiên không là sao Dương, Địa kiếp vốn là sao Âm mà đi nghịch, cho nên mới có chuyện Không kiếp chủ về phản trào lưu truyền thống bởi do tính nghịch Thiên Địa của chúng, có câu “Địa không tác vị hư không, địa kiếp tác vị sơ cuồng”, cho thấy rằng Địa không thì làm cho con người ta sau bao nhiêu cố gắng rơi vào hư không, đỗ vỡ, thấy như tất cả về tay trắng. còn Địa Kiếp thì chủ về hành động, nóng vội, sơ cuồng nên sinh ra hoạ hại.

+ Long Trì và Phượng các là cặp sao chủ về sự quý hiển, cận quý nhân, Long trì là sao Dương và đi thuận, Phượng Các là sao Âm đi nghịch, Long trì hợp với Nam nhân chủ về người nam hay gặp quý nhân giúp đỡ, dễ thu hút nữ giới, ngược lại Phượng các hợp với Nữ chủ về người Nữ có duyên. Long Phượng là bộ sao cát tinh, nhưng không có hiệu lự cứu giải, do chỉ là bộ sao cho con người ta được thoả mãn hay hưởng lợi gì đó. cũng bởi Long Phượng hay nằm trong tam hợp Tuế Phù Hổ với tuổi Âm nên tuy có tứ linh nhưng Tuế Phù Hổ mà hung thì tứ linh cũng chẳng giúp gì được. điều đó cho thấy Long Phượng chỉ đơn thuần là sao quý tinh.

+ Tả Phù Hữu Bật là sao an theo tháng sinh, là loại hình trợ tinh số 1, gặp tốt thêm tốt, gặp xấu thêm xấu. chính vì vậy mà Tử vi ưa có Tả Hữu để phò tá, chủ về Quần thần củng chiếu, hiển đạt về sự nghiệp. Sát phá Tham cũng cần Tả Hữu trợ ực, giúp cho cách cục Động của Sát phá tham thêm mạnh mẽ và thành công hơn. Cần Tả Hữu nhất là Tử Phủ Vũ Tướng vì được Tả Hữu chính là Quần Thần khánh hội, khi làm việc lớn sẽ có thuộc hạ, tay chân, cấp dưới đắc lực hỗ trợ. Tiếp đến là Nhật Nguyệt và sau đó mới là Sát Phá Tham, Tả Phù là sao Âm nên đi nghịch, hữu bật là sao Dương nên đi thuận, nếu chỉ được một Tả hoặc Hữu thì cũng giống như thiếu đi 1 tay, 1 chân vậy, cho nên Tả Hữu rất cần đồng cung hoặc xung chiếu, tam hợp chủ về Âm Dương cùng hài hoà, lực của nó mạnh nhất. Tả Phù đi nghịch nên có tính nhu, giống như một quan văn, Hữu bật đi thuận có tính cương như một Quan võ, bộ Tả Hữu chính là tượng Văn võ đầy đủ.

Tuy là bộ sao chủ về hỗ trợ, nhưng khi nó đóng không đúng vị trí sẽ phát sinh nhiều rắc rối, ví dụ như đóng cung Phu Thê gia hội Đào hồng thường chủ về có thêm tình nhân bên ngoài, hoặc Tả Hữu gặp phải cách cục gây hoạ thì hoạ hại còn nặng hơn, bởi Tả Hữu là trợ lực như vốn có của nó, bởi vậy khi thấy một Cách Cục xấu mà có thêm Tả Hữu thì phải coi chừng hoạn nạn khó mà ứng phó được.

+ Hình Riêu là một đối trọng của Tả Hữu, nếu Hình Diêu chủ về hỗ trợ đắc lực, mang tính ổn định thì Hình Diêu chủ về tính ác sát, mưu mô thâm hiểm hòng đưa người ta vào khó khăn, nguy hiểm. ở đây có thể nói Tả Hữu là Âm so với Hình Diêu là Dương, Thiên Hình chỉ thật sự tốt khi nó đắc địa chủ về người gan dạ, kỷ cương, lề lối, làm việc chăm chỉ hết mình, nếu đi cùng Xương khúc chủ về lý luận hùng hồn ứng hợp với công việc ngoại giao, lý luận, luật pháp. khi Thiên hình hãm địa thì dễ khắc hại lục thân bởi do tính hình của nó gây ra, mà Thiên hình rất dễ gây ra cách xấu như Tướng hình, Mã Hình, Liêm hình…thiên Diêu chủ về mưu mô, âm hiểm, nó tương tự như Đà la, trừ khi Diêu hội hợp cùng Long Phượng hoặc được hoá lộc thì đi vào nghệ thuật là rất hợp thời thế, bởi Thiên Diêu có tính chất lả lướt, phóng túng vừa hay làm nghệ thuật thể hiện tính chất của nghệ sĩ. Thiên Diêu khi được Cát hoá thì ngộ tính rất cao, chủ về tư duy trừu tượng, làm công tác trong ngành nghiên cứu về công nghệ, y học thì dễ có thành tựu trong nghề nghiệp. Diêu chỉ thật sự là khó giải khi đồng cung cùng Đà kỵ bởi tính mưu mô thâm hiểm tăng lên và Đà kỵ vốn là những sao Âm tính, mang tính tiêu cực thì Thiên Diêu phát tác mà làm cho con người ta dễ dàng mờ mắt sa ngã.

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply