Hoạt động của Tuần Triệt

0


+ Tuần Trung Không vong : Tuần được an theo Lục Giáp, ví dụ sinh năm Giáp Tý, đếm theo chiều thuận thì Giáp Tý, Ất sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân Quý Dậu là hết 10 thiên Can, thì Tuần an ở Tuất Hợi, Tuất Hợi chính là Tuần Trung Không Vong, cho nên Tuần là nơi chỉ có Địa mà không có Thiên, cho nên Tuần ở đó là “Thời Can đã hết chỉ còn Địa”, mà cái lý đơn giản có Thiên thì Địa mới hoá thành Nhân, nay chỉ có Địa không có Thiên thì hẳn Nhân nào tồn tại và được sinh, cho nên Tuần đóng đó biểu thị cái “hư vô”, mọi thứ ở trong Cung mờ ảo, không thực, các Sao trong Cung bị giảm tác dụng mạnh, tốt gì giảm tốt, xấu thì giảm xấu, các sao trong Cung ấy khó mà hoạt động bình thường được do “Thiên Địa không hợp nhất”.

vì vậy Tuần có ý nghĩa như là sự cô lập, hư không, kềm toả. cho nên Tử vi sợ gặp Tuần, có khác nào Vua bị kiềm tỏa, quyền danh rơi vào hư không, không có thực quyền cũng giống như bị quản thúc vậy. Tuần không có sự chia cắt như Triệt, cho nên Tam hợp, xung chiếu gặp Tuần vẫn hình thành nên được Cách Cục, nhưng do bản Cung bị Tuần nên các sao trong Cung mất hiệu lực, thành ra Cách Cục bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

+ Triệt Lộ Không vong : cách thức an Triệt lộ dựa trên cơ chế của Số Thái Huyền, muốn nắm được số Thái Huyền thì phải học cao hơn về Dịch lý cho nên tôi rất muốn đưa ra ở đây nhưng ngại vì các học viên khó nắm bắt cho nên chỉ nói về tính chất của nó. Triệt có tác dụng ngăn chặn qua câu “hung sát tinh nhất Triệt nhi khả bằng”. điều đó cho thấy Triệt có tính ngăn chặn, cắt đứt, nhanh chóng, cho nên các cung chức bị chia cắt bởi Triệt, Cách Cục trong tam hợp, xung chiếu gặp Triệt bị chặn lại. Đồng thời chia cắt các sao trong Cung ấy theo sự ngăn chặn, cắt đắt và nhanh chóng, cho nên Tướng Quân, Thiên Tướng, Thiên mã, Quốc Ấn…sợ gặp Triệt chủ về bô ba lao khổ, thiếu định hướng, làm việc khó thành. Tử vi gặp Triệt thì lại không đáng ngại như gặp Tuần bởi gặp Triệt thì tuy bị chia cắt với Quần Thần nhưng vẫn có thực quyền, chỉ là quyền lực bị hạn chế, nếu các sao trong Cung có Triệt như Tả Hữu.

+ Tuần Triệt tác dụng rất mạnh lên Cung giáp, ta có thể hiểu như một quả bóng hơi mà bỏ vào nước, thì áp lực lên quả bóng là lớn hơn khi để ở ngoài không khí. ví dụ : Triệt ở Thìn Tỵ thì 2 Cung Thìn và Tỵ ảnh hưởng với nhau rất mạnh, còn Mão và Ngọ ở Thế giáp thì bị ảnh hưởng ít hơn, ở đây nếu có Khoa Quyền Lộc giáp thì lại rất tốt, chủ về ảnh hưởng của tam hóa lên bản Cung mạnh mẽ. Tuần Triệt Ngọ Mùi Tý Sửu thì làm cho 2 Cung ảnh hưởng mạnh đến mức gần như thông nhau, cho nên khi Tuần Triệt đóng ở Ngọ Mùi hoặc Tý Sửu thì nhất định phải xem Cung nhị hợp. bởi vừa hợp vừa Giáp thì cái thế của nó mạnh mẽ.

Đối với người tuổi Dương thì trên toàn bộ lá số các cung Dương bị ảnh hưởng mạnh, các cung Âm ít bị ảnh hưởng nên xem nhẹ, có thể bỏ qua. Trung Châu Phái cho rằng có thể bỏ qua không xem, nhưng ở đây ta vẫn nên chú ý đến nó. nhất là với những trường hợp như Tướng Tuần Triệt, Mã Tuần Triệt. Lộc Phủ Tuần Triệt…hay Thái Dương Thái Âm Tuần Triệt, đều là những cách nhạy cảm với Tuần Triệt nên vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuổi Dương không ảnh hưởng nhiều về tuần triệt ở cung Âm vì đó là do tác dụng của Âm Dương tương hợp, còn với cung Dương thì có sự cộng hưởng làm cho tác dụng mạnh hơn hẳn. Điều này có thể hiểu giống 1 đoàn người đi cùng trên 1 cây cầu sẽ có cộng hượng độ rung làm cho cây cầu dễ bị sập.

Với cung Nhị hợp Tý Sửu, Ngọ Mùi thì Tuần Triệt có tác dụng mạnh, vì nó là cung vừa nhị hợp vừa là cung Giáp, mà Tuần Triệt làm tăng ảnh hưởng ở cung Giáp. do vậy Tuần Triệt ở cung Tý với tuổi Âm không có tác dụng nhiều nhưng cung Tý lại bị ảnh hưởng của cung Sửu mạnh. Đây gọi là THÔNG KHÍ.

Cung VCD phải xem có hung tinh đắc địa hay không nữa, nếu không có hung tinh thì xem như YẾM KHÍ, và nếu cung đối cũng bị Tuần hay Triệt thì cung VCD trở nên VÔ KHÍ, vì Tuần Triệt ngăn chặn các cung với nhau. khi đó cung vô khí sẽ rất xấu, nếu không có cách cục như Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu hay Phủ Tướng triều viên thì khó mà sống thọ hay khá được. khi cung VCD có Tuần Triệt thì lại vừa VÔ KHÍ và lại bị thêm KHÔNG nữa thì cộng hưởng lại sẽ dẫn đến cùng cực tất phản biến của Dịch, khi đó bản cung VCD sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh của cung Giáp, nếu 2 cung Giáp có Quyền lộc hay các sao đôi cát tinh tiếp giáp như Tả Hữu Xương khúc…thì lại tốt ra.

Nhật Nguyệt như là cha mẹ, bề trên, quý nhân…khi chiếu vào mệnh thì dễ được che chở, bao bọc nên tốt cho mệnh VCD, ngoài ra Nhật Nguyệt chủ về sự ổn định, mà lại có sự thông minh, sáng suốt nhạy bén nên được tốt vì sự thông minh. nhưng sự thành công đường đời thì chưa chắc vì có nhiều yếu tố quyết định không phải chỉ mỗi thông minh.

chính sự ổn định của Nhật nguyệt cần cho mệnh VCD, vì VCD người ta hay so sánh với nhà không nóc, là người không bền, dễ chán, hay thay đổi, dễ bôn ba, vất vả…

ngoài ra thì mệnh VCD do không chủ tinh nên thu hút được ảnh hưởng của Nhật nguyệt nhiều hơn, giống như ánh sáng chiếu vào hư vô, giống trong 1 không gian trống trãi, tĩnh lặng thì con người trở nên đĩnh ngộ, thông minh.

 

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply