Phương pháp xem hạn 1 năm

0


+ Lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó phát động, chủ về nguyên nhân sự việc, ví dụ lưu thái tuế vào cung Tật ách thường chủ về cát hung bệnh tật năm đó, nếu cung Tật tốt đẹp thì hạn năm đó khoẻ mạnh, nhiều niềm vui, nếu xấu xa thì phát bệnh, nhiều tai hoa. Lưu thái tuế là chúa tể của một năm nên chỉ xem Cát Hung. khi xem Lưu thái tuế cần đặc biệt chú ý đến Tứ hoá đại vận, Lưu Kình Đà đại vận, Tứ hoá Can năm hạn và lưu kình đà năm hạn. ví dụ năm Bính Thân thì phải xem năm Bính làm thiên đồng hoá lộc và Liêm trinh hoá kỵ. nếu Liêm trinh ở cung Thân mà thì Lưu thái tuế đụng hoá kỵ chủ về những việc xấu, nếu cung Thân là cung Phụ mẫu thì việc xấu xuất phát từ bố mẹ.


Thái tuế 12 năm quay vòng lại lặp lại, nhưng Can năm hạn khác nhau thì Cát hung của Thái Tuế khác nhau, Đại vận thì có lưu cung theo đại vân, như Đại vận vào cung Dậu thì lưu mệnh ở Dậu, lưu Phu thê ở Mùi, khi đó lưu thái tuế vào cung Mùi thì có chuyện phát sinh liên quan đến vợ chồng. vì vậy tuy 12 cung Thái tuế lặp lại nhưng nó còn có thể phối với đại vận từng năm.

Lưu thái tuế mang tính động, là vua của 1 năm, nắm quyền sinh sát, gặp Cát thì tất cát, gặp hung thì rất hung, nếu là Cát thì càng Cát, nhưng bình thường cung đó cát lợi, mà lưu thái tuế đến cung đó, có thêm lưu hóa lộc nữa thì là một năm rất hanh thông, ngược lại cung đó xấu mà có thêm hóa kỵ thì cực xấu. Lưu thái tuế ngoài phát động còn có tính chất phóng đại vận hạn tốt xấu.

+ Tiểu vận được an theo Chi năm sinh, như sinh năm Mùi thì an Tiểu vận bắt đầu từ cung Sửu tuỳ theo Âm Dương mà thuận nghịch. Tiểu vận được an theo chi năm sinh cho nên nó có liên hệ mật thiết với Thái tuế năm sinh, Tiểu vận đến cung nào thì năm đó có liên quan mật thiết đến cung đó. và đặc biệt chú ý đến các sao được an theo Địa chi. ví dụ tiểu vận vào cung Tài thì năm đó có liên quan đến tiền bạc, nếu Cung Tài có Thiên không thủ thì năm đó dễ mất rất nhiều tiền hay làm ăn thất bại, tiểu hạn vào cung Tật mà có Kiếp sát (được an theo Tam hợp năm sinh) thì rất dễ có tai nạn, tật bệnh, hình thương.

Tiểu vận thì xem trọng cung vị, như tiểu vận vào cung Tật thì năm đó có thể tốt xấu liên quan đến tật ách, nếu đại vận xấu, tiểu vận nhập tật ách, không cần biết tốt hay xấu cũng sẽ là 1 năm cực kỳ dễ bị bệnh hay gặp nạn, ngược lại đại vận tốt thì dù tiểu vận vào tật ách có xấu cũng không việc gì lo ngại, do vậy tiểu vận khi xem thì trọng ở cung nó đóng vào và xem trọng đại vận.

khi xem cũng đồng thời xem cách cục cung mệnh, cung đại vận xem hợp hay không hợp thế nào trước. lưu thái tuế thì xem trọng ở lưu tứ hóa kình đà, tiểu vận xem trọng ở cung nó đóng vào và đại vận tốt xấu.

+ Sách Tử vi Đẩu số Toàn thư viết “đại vận phát từ Trường sinh đến Đế vượng, rồi lại phát từ Thai đến Trường sinh”, cho nên Đại vận suy kém từ Suy đến Tuyệt. vòng trường sinh biểu diễn biến hóa của ngũ hành nạp âm Cung An mệnh, nên nó giống như vòng đời sinh lão bệnh tử của con người. cho nên Đại vận từ Sinh đến Vượng là phát, từ Suy đến Tuyệt là dễ phá bại.

+ Vòng trường sinh dùng để định mạnh yếu của Cách Cục, như Tử Phủ Vũ Tướng mà ở nơi Thai, Mộc dục thì kém hẳn ở Đế Vương hay Quan đới. đó là định vị mạnh yếu của Cách Cục. trong luận đoán đê dễ dàng chỉ cần nhìn vị trí Vòng Trường sinh cùng Cách cục và tứ hóa đại vận + kình đà lộc tồn là được.

+lưu thái tuế xem trọng ở lưu kình đà lưu tứ hóa đại vận + lưu kình đà lưu tứ hóa Can năm Hạn. có cậu “Thái tuế nhờ Kình Đà mà dẫn động lưu hành”

+Tiểu vận xem trọng ở cung nó đóng vào, có giải thích về tiểu vận rồi, lưu niên đại vận xem cát hung cụ thể của Đại vận, nên cần phối lưu niên đại vận và đại vận. nói chung phải xem số nhiều mới hình thành cách xem vận, cụ thể ho bản thân được, còn nói thì chỉ nói lý thuyết thôi.

+trên lá số nguyên thủy thì lưu thái tuế vào cung phụ mẫu, nên sẽ có 2 thứ 1 ứng vào Phụ mẫu. cung Thân cũng đồng thời là cung lưu phu thê, thì cũng có thể ứng phu thê nữa, hoặc ứng cả 2. đồng thời cung phu thê cũng xung cung quan, rồi tam hợp với Di, Phúc. nên có thể ứng vào bản thân mình như mất nhiều tiền, công việc kém sút. rồi cung phụ mẫu cũng xung với cung Tật, thì có thể năm đó mình bị bệnh….luận số vận hạn là rất linh hoạt, không thể theo 1 cách được.

 

 

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply