Vòng Thạch Anh Phong Thủy có tác dụng thật không?

0


Từ lâu các nhà khoa học phát hiện ra Thạch Anh có tính chất áp điện, nó có thể chuyển hóa các chuyển động cơ học dạng sóng, tần số, nhịp xung, âm thanh … thành điện và ngược lại. Nghĩa là khi tác động vào Thạch Anh một nguồn năng lượng mang dạng Sóng như âm thanh, ion điện, ánh sáng … thì tinh thể Thạch Anh sẽ lặp lại một cách chính xác các dao động Sóng này.

Thạch Anh có nhiều loại, nhiều màu, phân theo ngũ hành có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành gốc ở Âm Dương, vạn vật đều gốc Dương hợp Âm biến mà thành, do đó có thể nói Âm Dương cũng giống năng lượng vậy. Theo nguyên tắc “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thì tinh thể Thạch Anh có tác dụng mạnh nhất với cùng loại ngũ hành như nó.

Ví dụ : Thạch Anh màu trắng trong suốt sẽ có tác dụng mạnh nhất với hành Kim, vì trắng thuộc Kim. Khi có 1 Âm thanh phát ra, tùy theo loại Âm thanh mà có thể phân ra ngũ gành,  theo Cung Thương Giốc Chủy Vũ, giống đô rê mi son la. Khi đó Thạch Anh trắng cộng hợp mạnh nhất với âm Kim ( âm thanh như tiếng kim loại kêu). Thạch Anh sẽ lặp lại cường độ mạnh nhất với âm Kim này. Do đó có tác dụng làm tăng cường độ hành Kim trong khoảng thời gian kéo dài.

Đơn giản hơn, khi chiếu đèn vào 1 tấm màu đỏ trong suốt ta nhận được ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng thì có 7 bày chỉ duy có màu đỏ cộng hưởng với tấm màu đỏ nên phát ra sáng màu đỏ, các màu khác sẽ mờ nhạt đi.

Chính vì sự lặp lại ngũ hành như thế cho nên Thạch Anh tùy từng loại màu và nguồn năng lượng mà có tác dụng với tốt với DỤNG THẦN của mỗi người, như tôi dụng thần là Kim thích hợp Thạch Anh màu trắng.

Đó là về màu sắc, còn về trường năng lượng thì tím và hồng mang năng lượng theo dao động lặp lại mạnh nhất. Do đó nó sẽ có vài tác dụng khác như điều hòa sinh khí, lưu thông năng lượng, giảm sát khí trong phong thủy hay chữa bệnh theo tần số dòng điện như châm cứu, hay thiền theo tần số năng lượng …

Về mặt lý thuyết thì sẽ như vậy nhưng thực tế thì vòng Phong thủy mang tính chất tinh thần nhiều hơn bởi “nhất mệnh, nhìn vận, tam phong thủy”. Mà Phong thủy đến 70% ảnh hưởng bởi Loan Đầu, lý khí có 30% thì cái vòng bé xíu được bao nhiêu. Cho nên vòng phong thủy mang tính tinh thần lạc quan nhiều hơn.

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply