PHÚC KHÍ SINH TÀI

0


Tử vi có Cung Phúc đối cung Tài, theo lý “phân đối cung lưu chi Thể Dụng”. Thì cung Phúc là Thể, là chủ, cái nguyên thể ban đầu, Tài làm dụng là cái ta tác động vào, là cái trong vòng vận động của ta. Thể sinh cho Dụng, tức Phúc sinh Tài thì phúc ngày càng hao mòn dần để tăng tiền tài lên, tài quá nhiều thì nhanh hết phúc, không kịp làm phúc thì tổn thọ. Thể khắc Dụng thì thường là người ưa làm Phúc mà xem nhẹ tiền bạc, Dụng sinh Thể, lấy tiền tài để bố thí, từ thiện làm Phúc, loại này tốt nhất. Dụng khắc Thể là vì hám tiền mà tàn phá Phúc khí, loại Dụng khắc Thể này tai họa không nhỏ, không có hậu.

Vì vậy mà nói Phúc mà xấu nhưng Tài tốt thì cái bản thể đã xấu giống 1 cô gái xấu (Phúc xấu) dù có mặc lên người bao nhiêu bộ đồ đẹp (tài tốt) thì cũng chẳng thể làm con người che đi sự hèn hạ được, mà còn làm người ta cảm thấy lố bịch thêm.

Ngược lại Phúc tốt mà Tài xấu thì như 1 người đẹp tuy có khoắc bộ quần áo xấu vẫn có nét sang quý. Vì vậy mới có thuyết “Phúc chế Tài”. Phúc lớn thì có thể làm chủ được tiền tài, nếu tài xấu thì như cô gái đẹp mặc bộ đồ quê vẫn quý phái, nếu tài tốt thì khác nào tiểu thư khuê các với áo gấm lộng lẫy. Cho nên nói tài nhiều hay ít là tùy ở Phúc khí lớn hay nhỏ.

Thường sao mệnh chủ là chính tinh thì Phúc khí lớn hơn là sao mệnh chủ là phụ tinh. Cho nên Phúc khí không chỉ nội hàm trong cung Phúc mà còn nằm ở sao mệnh chủ của ta. Nếu sao mệnh chủ là chính tinh mà thành cách cục lớn, cùng với cung phúc đẹp thì phú quý cực phẩm. Nếu sao mệnh chủ là phụ tinh mà lại thành bại cách, cung phúc lại không đẹp thì nghèo hèn không gì tả nổi.

Mà vốn dĩ sao mệnh Chủ hình thành Cách Cục chứa đựng Phúc khí diễn tả Tinh Khí Thần của con người, tùy từng vận hạn gặp Hợp Cục tốt xấu mà Phúc khí có thể tăng lên hoặc giảm xuống khiến cho Thần Sắc có thể thay đổi theo chiều hướng tốt xấu.

Một người mới mấy năm trước tướng mạo xấu xí, thần sắc u ám qua mấy năm sau thần sắc tốt hẳn lên, hình dạng đẹp đẽ, đó là mệnh chủ đã thay đổi từ phụ tinh sang chính tinh hoặc sao tốt hơn. Ngược lại một người tướng mạo đẹp đẽ, thần sắc sáng sủa nhưng qua mấy năm thần sắc u ám, phá tướng thì mệnh chủ đã chuyển từ chính tinh sang phụ tinh hoặc sao xấu hơn.

Cho nên thấy Cung Phúc xấu đừng vội phán là Phúc khí xấu, là nghèo hèn. thấy cung phúc tốt cũng đừng vội cho là Phúc khí tốt. Bởi lẽ Cung phúc và Phúc khí có thể không giống nhau. Làm người nên tích phúc thì ngày càng sang quý, tiền tài rồi cũng tự nhiên đến.

Phúc đi trước, tiền bạc theo sau.

 

 

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply