Vì sao thiên tài lại thường không thọ?

0


– Anh hoa phát tiết.
– Tâm tính khinh bạc.
– Thân thể yếu đuối.

Thân thể yếu đuối khác với gầy gò, yếu đuối là sinh mệnh lực kém thì dễ bệnh hoạn, Khí không đủ thì nói chẳng rõ ràng có nội lực, sắc trệ da nhợt nhạt, mắt nhìn lâu thường tự mờ đi. còn gầy hò mà Thần hữu dư, trí tuệ linh mẫn, mắt nhìn tinh tường, Khí sắc tốt thì trước nghèo sau giàu, khi giàu sẽ biến tướng thành mập béo lên, eo lưng tròn đầy.

anh hoa phát tiết thì như đèn càng sáng thì càng nhanh hết dầu, sớm nở chóng tàn, mắt sáng như sao, ánh sáng không thu lại được dù ở nơi yên tĩnh thì chẳng tồn tại được lâu. Chẳng những công danh không toàn mà tuổi thọ cũng chẳng lâu được.

Nguyễn Du nói về tướng Thúy kiều.
“Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa”

Ảo tưởng về sự thông minh, hiểu biết, cho mình tài hoa hơn người mà tâm tính khinh bạc thì phúc mỏng, kiêu căng tự phụ, chẳng xem người khác ra gì, hôn nhân gia đình cũng chẳng ra gì, cuộc đời dễ cô độc.

Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Khổng Tử: Người khôn có sống lâu không?

Khổng Tử đáp: Có. Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được!
Người ta có ba thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chớ không phải số mệnh đáng chết mà chết:

– Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng chơi bời quá, người như thế phải chết về bệnh tật.

– Phận làm người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn không chừng, tính yêu cầu không chán, người như thế thì chết về hình pháp.

– Mình ngu, mà kình địch khôn, mình yếu, mà khinh bỉ người mạnh, không biết tự lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế chết vì binh đao.

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply