Luận về Không Kiếp – Phần 2

0


Xét về nguyên lý vòng Trường Sinh, Đi từ Nhất Dương sinh ở Tý, đến Sửu gọi là Địa Tịch, đến Dần gọi là Nhân sinh (Thiên khai ở Tý, Địa tịch ở Sửu, Nhân sinh ở Dần ). Tý chủ về 1 Dương sinh, người xưa cho rằng số lẽ là cơ số Dương, số Chẵn là Số Âm, vì vậy 1 Dương sinh là khởi Thủy của Dương (1,3,5,7,9 ), và xét Quẻ Phục thì có 5 hào Âm ( số lẽ thuộc Dương) cho nên Nhất Dương được gọi là Thiên khai, tức là tượng Trời mở ra vì Trời thuộc Dương. Đến Sửu thì có 2 Dương, 4 hào Âm. số 2 bắt đầu của chuỗi cơ số Âm (2,4,6,8) cho nên gọi là Địa tịch. Tiếp theo là Nhân sinh ở Dần thì ở Dần lúc này Âm Dương quân bình, Dương giáng mà Âm thăng, giao hòa mà sinh vạn vật, do vậy người xưa đặt ra câu “Thiên khai ở Tý, Địa tịch ở Sửu, Nhân sinh ở Dần”.

Từ đó nguyên lý vòng Trường sinh bắt đầu, đi từ Tý thuộc về Thai ( Thiên Khai ) đến Dần ( Địa tịch ) rồi đến Dần Trường sinh (Nhân sinh ), tiếp tục vòng TS Mão, Thìn, Tỵ….và kết thúc ở Hợi.

Từ trên ta thấy Hợi là điểm kết thúc của vòng TS, do đó Không Kiếp nằm đó chủ về sự kết thúc của chuỗi Trường sinh trong vòng Nhân sinh (VTS), vì vậy Không kiếp có đặc tính Không Vong, tức là hết (Không) và biến mất (Vong), nhưng cái Không vong này nó ảnh hưởng trực tiếp lên Nhân, do đó người ta mới có cái giả thiết rằng muốn hóa giải Không kiếp phải “tu”.

Khác với Triệt chủ về sự kết thúc của tổng số Thái huyền hợp hóa Thiên Can, và Tuần chủ về Thiên Địa trái lý. Không kiếp chủ về Nhân nhiều. Do vậy Không kiếp bị ảnh hưởng mạnh nhất của Tuần Triệt trong nhóm lục sát tinh. địa không Dương nên bị ảnh hưởng mạnh bởi Tuần, Địa kiếp Âm bị ảnh hưởng mạnh bởi Triệt. 

Sách cổ viết ” không kiếp bại thì có bại nhưng không hình khắc, về lâu dài cũng chẳng đáng lo ngại”

Cho nên không kiếp thường chủ về phá bại, nhưng không hình khắc lục thân giống Kình Đà và không đoản thọ giống Hỏa linh. Cho nên dù bại vẫn cứu giải tốt. Có vượt qua buổi đầu thì mới tốt về sau, đó là có vượt qua cái sự phá bại của Không kiếp thì mới tốt.

Nhưng không kiếp có một đặc điểm là không phải tự nhiên nó gây họa, mà phải có xúc tác, nếu mệnh đa cát tinh mà có thêm không kiếp lâm vào thì phải nói là tốt bởi “không kiếp phùng cát hóa cát, phùng hung hóa hung” cho nên không kiếp khi được “cát hóa” thường chủ về người có khả năng sáng tạo, tư duy cực kỳ logic với mức độ trừu tượng cao và hơn hết là dám nghỉ dám làm. tuy nhiên khi Không Kiếp không có cát hóa mà gặp hung thì thường chủ về “hoang tưởng” bởi Không kiếp thuộc dạng “không tự lượng sức mình” và sự khó khăn là đương nhiên phải đón nhận, nhưng mặt khác chính hành động và cách nghỉ bị ảnh hưởng bởi không kiếp mà cuộc đời sẽ luôn có sóng gió. 

Địa không – Địa kiếp vốn là Thiên không – Địa kiếp, không kiếp vốn đã bao hàm tính Thiên Địa. tức Địa không là Dương, Địa kiếp là Âm. Địa không là Dương mà lại chuyển động ngịch, Địa kiếp là Âm mà lại chuyển động thuận, vì vậy không kiếp mang bản chất nghịch thiên địa, trái đạo lý.

Vì vậy không kiếp thích đi nghịch lại những gì cho là đạo lý luân thường. thích đạp cũ xây mới, thích mới nới cũ, nhưng bản chất chủ yếu vẫn là phá hoại. đó là hậu quả của sự đối nghịch với thiên địa, thuận theo thiên địa thì mới là nhân, trái với thiên địa thì nhân đã Vong ! vì vậy khi không kiếp gặp tuần triệt sẽ đưa đến những điều rất thú vị. 

Không Kiếp hành Hỏa, ở Thủy cung vôn hàn lạnh, nhưng Thủy chẳng thể chế được hỏa của Không Kiêp, vì hỏa khí vốn nương nhờ ở thủy, hỏa khí có tính bôc lên và tản nhiệt, giống như đun nươc sôi thì nước nóng lên vậy. khác với Hỏa Linh vốn là hỏa hình như sấm sét, cac chất cháy sinh ra hỏa hình nhìn thấy được ngọn lửa, là hỏa của điện. Cho nên Hỏa Linh tính hỏa của nó dễ dây cháy nổ, bị bỏng, cháy nhà, điện giật, vào bệnh tật dễ bị bệnh về thần kinh và tim mạch. Còn hỏa của Không Kiếp có tính tản nhiệt do vậy Không Kiếp thường chủ về hao tán, rất kỵ đi cùng như sao mang tính hao như Song Hao, Phá Quân, Thiên Cơ…chủ về phá bại. Tính hỏa của Không kiếp là nhẹ hơn Hỏa Linh cho nên Không kiếp thường ngấm ngầm và lâu dài hơn Hỏa Linh, người Không Kiếp cũng có tính kiên trì, âm thầm và mưu mô, tính toán hơn người Hỏa Linh là vậy. Ngược lại Hỏa Linh tính hỏa mãnh liệt, là ngọn lửa bùng cháy cho nên mau lẹ, vào việt quyết đoán, tiến nhanh thoái nhanh, là điển hình của người cam trường, xông pha. 

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply