PHÚC BẤT TẬN HƯỞNG

0


Phúc được chia vào Quý, Lộc, Thọ. Trong đó thì Quý là công danh, sự đỗ đạt, hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu con người ta cứ cố gắng tranh quyền đoạt lợi mà Phúc khí kém thì rất dễ tổn thọ. Bởi vì Phúc giống cái bánh được chia làm 3 phần Quý Lộc Thọ, ăn hết phần Lộc Quý thì tất nhiên phần Thọ sẽ giảm xuống, cho nên trong thiên hạ không thiếu những người có cuộc đời giàu thì không thọ, mà nghèo thì lại thọ.

Có những người quyền lực khuynh loát thiên hạ nhưng rồi cũng hóa thành hư không, tan thành mây khó, ở tù tội, hết lộc bởi vì Phúc dành hết cho phần Quý, mà Quý đã tận cùng thì sẽ gặp đại họa do Lộc Thọ chẳng còn. Bởi vậy từ xưa rất nhiều nhân vật tiếng tăm quyền lực tối cao mà chẳng có hậu là vậy.

Cho nên làm người thì đừng cố tham tài, quyền cao thì phải giữ lấy cái đức Trung Chính thì như thế mới có hậu về sau. Có những người tuổi trẻ đã sớm có công danh, tiền bạc dồi dào nhưng chẳng thể bền được vì Phúc khí âm đức từ kiếp trước và ông bà tổ tiên đã dùng hết mà chẳng chịu tích thêm Phúc, lại còn kiêu ngạo, hách dịch thì chóng tàn. Cho nên xưa nay người ta hay nói “thiếu niên tân phát” thì rất khó bền là vậy.

Lý Gia Thành có triết lý kinh doanh và cách sống rất đáng học hỏi, khi làm ăn mà đáng lý ông nhận được 10 thì ông chỉ nhận 7, còn 3 phần nhường cho người khác. Tức là 3 phần lộc ấy ông ta đã để dành cho phần Quý Thọ vậy.

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply