Lưu Thái tuế và Tiểu vận khác nhau thế nào?

0


Thái tuế gặp cát tất cát, gặp hung tất hung nên thái tuế xem trọng kình đà cùng tứ hóa. Cho nên thái tuế năm sinh đóng ở bất kỳ cung vị nào mà gặp sát kỵ sẽ biến hung, lúc này tuế phù hổ là sát thủ sinh quy, giết người không ghê tay. Cung vị nó đúng vào hóa hung có thể biến thành cung vị xấu nhất trên lá số. 

Ngược lại cung vị nó đóng vào gặp cát lộc thì cung đấy đẹp nhất lá số, ăn hoài không hết, tuế phù hổ lúc này là chính danh, là giàu sang phú quý.

Lưu thái tuế thuộc tài địa xem trọng ở lưu kình đà thuộc tài thiên, cùng lưu tứ hóa thuộc thiên nhân. Đại ý xem lưu thái tuế phải đầy đủ thiên địa nhân. Lưu thái tuế chủ về Thời gian ứng kỳ.

Tiểu vận xem trọng cung vị cùng cách cục tinh sao, cung vị là không gian vậy. Tinh sao là thế cuộc trong không gian ấy. Cho nên tiểu vận với nam phái là mệnh vận không phân ly, xem bằng cách cục tĩnh của cung mệnh và cung vận kết hợp. vì là cách cục cố định nên khó xem được cát hung, khó quyết đoán. Tiểu vận cho biết cung vị bị ảnh hưởng và thế cuộc cung đó thế nào nhưng nó không chủ sinh, chủ sát mà chỉ chủ sự việc, còn sự việc tốt xấu phải xem đại vận cùng lưu thái tuế biến tấu.

Nhưng vì lưu thái tuế nắm quyền sinh sát 1 năm, chi phối toàn bộ nên nó là khởi phát, cái kết quả thấy ngay tại nơi lưu thái tuế bay đến cho nên lưu tuế mình nó độc diễn ở tam hợp phái hay tứ hóa phái. 

Cho nên tử vi nam phái thấy ngay sự việc nhưng tốt xấu khó quyết đoán. Bắc phái thấy ngay cát hung ứng kỳ nhưng không thấy được không gian sự việc gì xảy ra. 

2 vợ chồng nọ năm đó xảy ra chuyện hôn nhân tiểu vận phu thê, gặp ngay lưu thái tuế tác hung biết ngay ly hôn. Nhìn mỗi tiểu vận chỉ biết vợ chồng có chuyện nhưng không biết tốt xấu thế nào. Vì vốn dĩ cung tiểu vận là cung tĩnh, cung tĩnh thì không thể nói tốt xấu được. Xe đứng yên sao gây tai nạn được? Nhưng tiểu vận cho biết nó là xe máy, xe ben, container… quy mô vụ tai nạn nhỏ hay thảm khốc? Cung động khi lưu thái tuế đóng vào, xe chạy mà gây tai nạn.

Phân biệt động tĩnh là rất quan trọng.

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply