HAI MẶT TỐT XẤU TINH SAO

0


Một nguyên lý kinh điển của Tử vi, đó là không có gì toàn tốt, cũng chẳng có gì toàn xấu. Cát tinh cũng có thể hóa sát tinh, sát tinh cũng có thể hóa cát tinh. Đây là nguyên tắc tối quan trọng trong các kinh điển Tử vi cổ xưa. 

Xương Khúc vốn học rộng, biết nhiều đi cùng Hóa kỵ thì lận đận đường thi cử, công danh. Không kiếp đi cùng Hóa Lộc lại học cực giỏi và đỗ đạt cao.
Khôi Việt vốn là quý nhân, danh thơm tiếng tốt, thế nhưng đi cùng Hỏa Linh Thiên Hình một đời điên đảo, hỗn loạn. Tai họa kể không thể hết.
Tả Hữu vốn là cát thần vốn phò tá vua chúa, đi cùng cách cục ác sát thì đạo tặc tha hồ có trợ lực mà chém giết.

Hỏa Linh vốn sát tinh gây yểu mệnh, gặp Quan Phúc lại buông hạ đồ đao mà hành Đạo, phò Tham lang uy chấn biên cương.
Kình Đà vốn phường lưu manh gặp Thiên Phủ, phản ác vi lương thiện, hành hiệp trượng nghĩa.
Kiếp Sát là sự mổ xẻ, chết chóc, gặp Quan tinh Thất Sát, Thái Dương, Liêm trinh có thể tay không gây dựng cơ nghiệp phi thường.
Hóa khoa phúc chủ giải họa, đời là bể khổ, hết khổ là qua đời. Gặp vận xấu kích hoạt hạn tử, là linh hồn được Thượng Đế cứu rỗi phúc phần mà lên thiên đường. chết không thể cứu chữa.
Thiên Không vốn lưng trời gãy cánh, gặp Tứ Đức biết “vạn sự hư không” kiến tánh chân tâm thành Phật. Phước đức đời dồi dào.

Hóa Lộc là sự mưu cầu danh lợi, được hưởng phúc, nhập vận Hóa Lộc cát hóa danh vị cao sang, giàu có tiếng tăm. Hưởng hết Lộc rồi đến vận Hóa kỵ phải trả nghiệp mà tai họa liên tiếp, thất bại cùng đường. Phúc đã hưởng hết thì Kỵ thi hành nghiệp Quả.
Hóa lộc mà không hưởng lại tạo thiện nghiệp thì Hóa kỵ là tích phúc. Đâu sợ tai ương hóa kỵ.
Tuần Triệt là sự ngăn chặn, hãm lại, gãy đổ, là hàng rào ngăn cấm. Thế nhưng lại giúp con người giác ngộ Giới Định Tuệ. là sự siêu phàm của tư duy.

Dẫu Xương Khúc có miếu đắc địa, gặp Phá Quân phỏng có ích gì. Nhật Nguyệt thông minh gặp Kình Đà khắc hại bố mẹ, vợ con. Thế nhưng Kình gặp Phượng Các lại vút lên cao. Đà la gặp Thiên Phủ thì kho lương lại đầy.
Lưu Hà mang đến tai ương, cùng Thanh Long thuyết khách tiếng tăm.
Thanh Long rồng xanh có phúc, gặp Hỏa Kình bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Phải biết tốt có thể hóa xấu, xấu có thể hóa tốt. Bồ Tát phẩm hạnh đắc Đạo ở trần gian nhúng đầy bụi trần. Trong bùn hôi lại mọc Hoa sen thanh khiết, trong cái ác sát mà tâm thiện lương rồi cũng sẽ sớm gặp may mắn vì có phúc tụ.
Có phúc mà hưởng hết là cái gốc nuôi dưỡng Tham Sân Si, chờ nhập vận ác sát thi hành Nhân Quả trả nghiệp.

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply