Chúng Ta Đầu Thai Thành Từng Nhóm Và Sẽ Gặp Lại Nhau Theo Nhóm Của Mình, Khoa Học Tâm Linh

0

hức của mỗi cá nhân thuộc về một nhận thức rộng hơn, gọi là Vũ Trụ. Vũ trụ là nơi tập hợp tất cả nhận thức của con người.

Nhà tâm lý học Carl Gustav Jung, cách đây vài mươi năm, đã hiểu, và diễn tả, là mỗi người chúng ta thuộc về một Toàn Thể, một cái gì đó to lớn mênh mông, mà ông gọi là Bản ngã tập thể (self collective): đó là một tập hợp các nhận thức cá nhân đã thuộc về nhau, và tạo nên một Ý Thức Tập Thể (conscious collective) duy nhất. Cùng với nhà vật lý Pauli, Jung đã nghiên cứu về sự đồng phương tương tính (Synchronicity) của các diễn biến, chúng xảy ra gần như luôn luôn dưới một suy tư nhất định.

Để dễ hiểu, bạn hãy nhớ lại xem đã bao nhiêu lần bạn nghĩ về ai đó và một lúc sau đó người ấy điện thoại hoặc chạm mặt ở một nơi nào đó? Và có lẽ bạn cũng đã nghĩ: “Ơ kìa, thật là trùng hợp !!!” … hoặc: “Ấy, vừa nghĩ đến ma thì lại gặp quỷ !!!”.

Rõ ràng những sự trùng hợp ấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Tất cả mọi việc đều xảy ra theo một sơ đồ gắn liền với một định mệnh có sẵn từ trước, chứ không phải tình cờ.

Nhà vật lý Max Planck (giải Nobel năm 1918), đã được công nhận là người có công tạo dựng nên ngành Vật Lý Lượng Tử, sống cùng thời với Einstein, cho rằng Vũ Trụ quá hoàn hảo nên chắc chắn đã được tạo nên bởi một thế lực thông minh và cũng cực kỳ hoàn hảo, do đó mỗi sự việc xảy ra đều liên quan đến một dự án “tối cao”.Điều này đã và đang khơi dậy nhiều quan tâm, ngay cả cho các nghiên cứu liên quan đến khoa học Linh Hồn. Thông qua Thôi Miên Hồi quy (Hypnotic Regressive), một phương pháp trị liệu mà nhiều học giả quan trọng như Weiss, Stevenson, Moody ecc…, đã nhìn thấy và ghi nhận rằng có sự sống sau cái chết.

Linh hồn của mỗi người trong chúng ta sẽ kết hợp với tất cả những Linh hồn người khác, đến độ mà tập hợp các linh hồn sẽ trở thành một Linh hồn duy nhất. Và theo Weiss, Linh hồn duy nhất đó là Tình yêu. Chúng ta gặp nhau đều là tình yêu, hay nhân duyên theo triết học phương Đông. Nếu tất cả các linh hồn kết nối với nhau, thì chúng ta có thể nghĩ rằng chúng quan hệ thường xuyên với nhau? Và nếu đúng là chúng có mối quan hệ bền vững, chúng ta có thể giả định là chúng đã có chung những thử nghiệm sống hay không?

Vậy thì, theo như Vật lý Lượng tử, trường hợp này không hiện hữu, do đó chúng ta phải nghĩ rằng mọi thứ xảy ra đều được liên kết với một lý do chính xác và lý do đó không phải là ngẫu nhiên, thật vậy!

Nếu chúng ta đầu thai theo từng nhóm, thì có nghĩa là chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước và sẽ gặp lại nhau ở kiếp này; khi “thân xác” đi rồi, thì linh hồn hay nhận thức sẽ nhập vào một thân thể khác.

Đôi khi chúng ta nhận ra nhau, hoặc ít nhất là chúng ta biết, một cách vô thức, là đã gặp nhau rồi. Một ví dụ khác, bao nhiêu lần chúng ta gặp ai đó và ngay lập tức chúng ta có cảm tưởng là đã quen? Có thể chúng ta tự nhủ: “hình như mình đã biết anh ấy từ thuở nào ấy!!!”. Điều này có bao giờ xảy ra với bạn không? Vậy thì, “từ thuở nào ấy” đúng là “từ thuở nào ấy” vậy.

Những người đó, mặc dù dưới một nhân dạng khác, đã biết chúng ta cũng như là chúng ta đã biết họ. Nhận thức của họ và nhận thức của chúng ta đã có mối liên hệ từ lâu, linh hồn của họ và linh hồn của chúng ta cũng vậy (thực ra thì nhận thức với linh hồn là một).

Gặp lại nhau có nghĩa là chúng ta có cơ hội để cải thiện hành vi và thái độ của chúng ta đối với những người đó, với mục đích là cải thiện cùng nhau.

Cuộc sống của chúng ta là một quá trình trải nghiệm.

Kiếp này cũng như là kiếp trước hoặc là kiếp sau. Vì vậy, đừng sửng sốt nếu chúng ta đang gặp một kẻ thù tồi tệ nhất ở kiếp này, mà đã đụng ở kiếp trước và sẽ gặp lại hắn ở kiếp sau. Nhiều người trong chúng ta hy vọng không phải vậy. Nhưng có nhiều xác suất là sẽ như thế. Số phận con người, trong trường hợp này, quyện vào nhau và sẽ như vậy cho đến mai sau.

Kẻ giết người có một karma rõ ràng, karma đó sẽ trái ngược với karma của nạn nhân của hắn. Nói cách khác, cả hai đều phải qua trải nghiệm đó! Điều này khơi dậy rất nhiều bực tức, nhưng ý nghĩa đó là vậy và có lẽ sẽ đúng thôi… Nếu chúng ta cải thiện trong kiếp này, nếu chúng ta cố học hỏi qua kinh nghiệm để cải thiện, để khiêm tốn hơn, thì kiếp sau chúng ta sẽ bình yên hơn. Kinh nghiệm đó, hay là kinh nghiệm này, sẽ được trải qua một cách nhẹ nhàng hơn, ít đau khổ hơn.

Luật Karma cho rằng chúng ta có được ý chí tự do và do đó có thể chọn một hướng nào đó cho số phận của mình, cho tương lai của linh hồn, của ý thức. Nếu những điều này đúng là như vậy, thì tốt nhất là chúng ta phải suy nghĩ về cách thức, về những gì chúng ta đang làm với mọi người và đang làm cho người khác; về cách chúng ta hoạt động, cư xử trong cuộc sống này và nhìn về tương lai.

Nguồn tham khảo:

www.micheleguandalini.com

https://www.google.com.vn/amp/s/trithucvn.net/khoa-hoc/thoi-mien-hoi-quy-phuong-phap-tri-benh-bi-an-va-thanh-cong-den-kho-tin.html/amp

You may view the latest post at
https://nongtrongngay.net/chung-ta-dau-thai-thanh-tung-nhom-va-se-gap-lai-nhau-theo-nhom-cua-minh-khoa-hoc-tam-linh/

Thức tỉnh tâm linh

© 2024, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply