Người Tuyệt Vời, Khoa Học Tâm Linh

0

Người Tuyệt Vời

NGƯỜI TUYỆT VỜI

Khổng Tử của Trung Quốc cổ đại đã định nghĩa về người tuyệt vời như sau:

Một ngày, Tử Cống, học trò của Khổng Tử, hỏi Khổng Tử rằng “Thưa thầy! Người như thế nào có thể được xem là người tuyệt vời? Người được tất thảy mọi người dân trong làng đánh giá là tuyệt vời có phải là người tuyệt vời không?”

Khổng Tử lắc đầu và nói rằng “Không phải! Nếu ai đó được người tuyệt vời công nhận là người tuyệt vời, thì người đó chắc chắn là người tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu được người xấu công nhận là tuyệt vời, thì người đó chẳng phải là người tuyệt vời. Vì vậy, nếu tất thảy người làng khen ngợi ai đó là tuyệt vời thì ấy là bằng chứng rằng người ấy có thể không phải là người tuyệt vời.”

Tử Cống lại hỏi tiếp rằng “Vậy, người tuyệt vời là người như thế nào?” Khổng Tử đáp lại như sau “Người được công nhận là tuyệt vời bởi người tuyệt vời, bị đánh giá là xấu xa bởi người xấu xa, mới chính là người tuyệt vời thật sự.”

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh


You may view the latest post at
https://nongtrongngay.net/nguoi-tuyet-voi-khoa-hoc-tam-linh/

Góc suy ngẫm

© 2024, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply