Cấu Tạo Của Thể Xác Và Linh Hồn

0

(xuangiao.com)-Oui,tất cả muôn loài vạn vật ở quả địa cầu chúng ta,ngoài quả địa cầu chúng ta những hành tinh,những dãy thiên hà,gần nhứt là mặt trăng và mặt trời của chúng ta đây,bây giờ nói về quả địa cầu chúng ta đang ở và tất cả những quả địa cầu toàn thể vũ trụ thì chỉ quả địa cầu duy nhứt của chúng ta có linh hồn con người,bằng xương bằng thịt, mà Thượng Đế muốn tạo dựng con người ở đây. Nếu con người đạt đươc trình độ cao, trong tương lai sẽ có khả năng đặc biệt đưa quả địa cầu này và chúng ta đi hành tinh khác để lập nghiệp, hoặc đến đó xây dựng một hành tinh mới, con người mới.Hiện tại theo sự hiểu biết của tôi thì ngoài sinh vật, muôn loài chưa có con người sống ở những quả địa cầu khác, hành tinh khác. Cũng như tôi trình bày với anh chị em vừa qua Năng Lượng Vũ Trụ là gì, Năng Lượng Vũ Trụ là coi sự kiểm soát toản thể quả địa cầu mà ngoài Vũ Trụ thì Thượng Đế sẽ cai quản. Đây tôi thí dụ quả địa cầu chúng ta ở trong, Vũ Trụ ở ngoài, và ngoài cái Vũ trụ là Thượng Đế, thì thượng đế chiếc ra những tia sáng nhỏ thành Vũ trụ , dãy thiên hà, những hành tinh ánh sáng mặt trời, mặt trăng và quả địa cầu chúng ta đang ở. Thượng Đế chiếc ra 1 phần linh hồn của Thượng Đế để tạo ra muôn loài vạn vật rồi chúng ta cũng trở về từ cái nguyên thủy mà trước kia chúng ta cùng chung sống ở với Thượng Đế, con người chúng ta từ minh triết, từ trên cao xuống dưới này chớ không phải chúng ta tự động từ dưới này mà trở lên trên kia, chúng ta phải trải qua nhiều lịch trình kiếp từ muôn loài vạn vật, động vật trở thành con người, con người phải biết cách nhận đựoc thông điệp thiền định, tu tâm, dưỡng tánh để đạt đựoc cảnh niết bàn trở về với ánh sáng mà nhiều lớp học qua tôi muốn tóm tắt lại để khỏi mất thời giờ của các anh chị em, vậy chúng ta chỉ có một thể duy nhất thôi, trước kia sách vở bày ra đủ thứ các cái, năm thể, ba thể, bốn thể. Chỉ có 2 thể thôi, nếu chúng ta biết cách hội nhập lại chỉ có 2 thể : thể xác do muôn loài vạn vật, động vật, thức vật, tinh khí huyết của ông bà cha mẹ sanh chúng ta ra bằng lương thực, thực phẩm cộng với cái năng lực mạnh đó là linh hồn của chúng ta, mà linh hồn của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp từ Thượng Thiên đưa xuống, từ của Thượng Đế ban xuống chớ không phải đương nhiên có, ngay cả ngoài Vũ trụ cũng vậy, đó tôi muốn tóm lượt. Nói tóm lại trong cuốn sách tôi viết cách đây 12 năm: Thiên, Địa, Vạn vật đồng nhất thể. Thượng Đế, Vũ Trụ,Quả Địa Cầu , Con Nguời, muôn loài vật có một thể một. Những người đi trứoc, những người đi sau cùng. Những người đi trứoc làm gì? Những linh hồn đi trước là muôn loài vạn vật đó, sau cùng là trở về Thượng Đế là chúng ta, bởi vì chúng ta chuẩn bị bước thang tiến lên trên đường Thượng Đế.
Vì lý do đó, khi chúng ta thành con người thì chúng ta không có tái kiếp thành thực vật, động vật nữa mà thực vật, động vật chết anh chị em khỏi cầu nguyện, động vật, thực vật chết thì tự động tái kiếp, chuyển kiếp chúng ta khỏi cầu nguyện, chúng ta là con người đây, thành con người chúng ta tu học tiến hóa về khối sáng, tất cả có một thể thôi. Tại vì anh chị em chưa hiểu đựoc, anh chị em ghét người ta, nếu anh chị em hiểu đựoc người mình ghét đó là ông cố nội của mình bà cố của mình, ông cố ngọai của mình bà cố ngoại của mình thì chắc chắn rằng anh chị em thương. Nhưng mà anh chị em quên lãng cái này rồi, khi mà anh chị em tái kiếp rồi anh chị em quên lãng hết tất cả gia đình sự nghiệp con cái anh chị em. Lúc sang tiền mà anh chị em biết được thì chắc chắn anh chị em thương lắm, đó là minh triết đó. Bởi vậy , từng bước một, chúng ta sẽ học minh triết nếu chúng ta biết đựoc muôn loài vạn vật đồng nhất thể thì đó bà con dòng họ chúng ta, con cháu chúng ta quá khứ, con cháu chúng ta hiện tại và con cháu chúng ta tương lai thì anh chị em sẽ không có vấn đề thù hận nữa. Cũng như sáng nay tôi trình bày với anh chị em chắc chắn thập niên của thể kỷ 21 tới đây con người sẽ không còn thù hận nữa, khi biết đựoc triết lý, minh triết con người tất cả muôn loài vạn vật đồng 1 thể thì không có thù ghét mà chỉ có người đó nói, những người khác nghe thôi mà người đó chúng ta sẽ chờ đợi thập niên thể kỷ 21 mà sáng nay đã có dịp tôi trình bày với anh chị em. Đó là tôi tóm tắt câu hỏi của một người học viên từ Ytaly nêu ra.
Trong quả địa cầu chúng ta có ba chiều thôi: chiều dài, chiều đứng, chiều ngang. Nếu trong quả địa cầu chúng ta mà nghiên cứu đúng mức thì chúng ta không có chết. Những động vậy nhỏ nó mạnh vô cùng, nếu không bi tai nạn thì vĩnh viễn nó không có chết mà con người không được, con người phải sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn rồi tưởng sao, 65 ,75, 85 tuổi chết. Động vật ăn một lần, 6 tháng sau ăn bữa. Mình thì ăn con cá chút xíu, bị mắc xương đâm vô cái phải rút ra, còn con rắn có chút xíu mà ăn nguyên con gà hỏng mắc xương. Cái xương mà mình ăn vô là nó cắt cái họng luôn, phải hôn ? còn con rắn nó nằm sát xuống nó ăn đựoc con gà rút rút vô mềm xèo trong bụng nó. Tôi ăn con cá mà xương nó đâm vô cuống họng tôi phải bị mắc cổ lấy ra, hồi xưa đó nghen chứ bây giờ khỏi, lở nó đâm rồi cái truyền điện nó tan vô luôn, anh chị em cũng vậy. Tôi 10 lần ăn cá hết 11 lần mắc xương, tôi ăn cá là xã giao chớ tôi không dám ăn cá. Thiệt, nhai tới nhai lui, xương một hồi dính cổ tôi. Đó là câu chuyện vui cho anh chị em học, tôi muốn nhắc nhở cho anh chị em trong cái vấn đề người ta nói chiều này, chiều kia, có 3 chiều trên quả đất làm con chưa xong đừng có nói chiều gì. Chúng ta được may mắn, chúng ta học thực hành nghen, Thượng Đế giúp chúng ta thực hành, Thượng Đế giúp cho các nhà khoa học trên 2 thế kỷ vừa qua nghiên cứu, cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học rất giỏi, rất hay, rất có ý nghĩa cho nhân loại nhưng mà cái phần thực hành thì chưa được kết quả theo ý muốn của các nhà khoa học, chúng ta không phải nhà khoa học, nhiều lần những lớp học khác tôi trình bày với anh chị em, chúng ta không còn thời gian để nghiên cứu mà chúng ta chỉ còn thời gian để thực hành, mà thời gian thực hành 5 năm vừa qua đó. Bây giờ và cho thập niên thế kỷ mới rồi chúng ta sẽ đóng góp, còn về vấn đề nghiên cứu, tiền bạc không có, thời gian không có. Những cái không có đó thì các nhà khoa học trên thế giới đều nghiên cứu rồi, để chúng ta đóng góp kết hợp lại, một bên nghiên cứu bao nhiêu thế kỷ, một bên thực hành bao nhiêu năm qua chúng ta kết hợp đóng góp lại chớ hỏng phải anh chị em đừng nói tôi giỏi hơn những nhà khoa học, tôi giỏi hơn bác sĩ, tôi giỏi hơn nha sĩ là trật đó nghen. Nêu anh chị em nói vậy là anh chị em zero, hỏng có gì hết. Đó, tôi giải thích cho anh chị em, tóm lượt là 3 thể, 4 thể, 5 thể, 7 thể chỉ có 2 thể thôi. Con người , vũ trụ. Con người, thể xác, linh hồn, hết. Bao nhiêu đó anh chị em còn chưa thuộc đây. Tôi dạy tóm tắt cho anh chị em trong vòng có 11 năm, 5 năm gần đây anh chị em biết cách sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ bằng cái sixième sens, bằng luân xa 6 mà chúng ta còn học chưa hết, đừng học tới cái thể nào, mặc dầu chúng ta, anh chị em học chưa hết nhưng mà anh chị em có khả năng đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giúp biết bao nhiêu trường hợp xảy ra toàn thế giới trong 11 năm vừa qua. Thôi bây giờ trong sách vở viết 5 tầng 7 tầng nhưng mà mình học chỉ 2 tầng thôi, thứ nhất tầng thể xác, thứ nhì tầng linh hồn để 2 cái chúng ta kết hợp lại, thể xác nặng nhọc 50 kg, 60 kg, linh hồn chúng ta không có cân, không đo được, không có kýlô nào hết, khi nào thể xác chúng ta hòa hợp với năng lượng, hòa hợp với linh hồn chúng ta bằng ánh sáng, bằng không khí thì lúc đó chúng ta thành công đó. Mặc dầu hiện tại chúng ta chưa đạt tới cái trình độ thể xác hòa hợp với linh hồn nhưng cái linh hồn chúng ta có 1 tác dụng đặc biệt dùng cái thể xác điều khiển năng lượng vũ trụ theo ý muốn, giúp cho không biết bao nhiêu trường hợp xảy ra ở các nước trên thế giới trong 11 năm vừa qua, gần nhất là 5 năm nay từ khi chúng ta biết cách sử dụng luân xa 6.

Khóa học 25 – 31/8/2000 Con đường đến sự minh triết giác ngộ
Mankind – Enlightenment – Lo

© 2012, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply