Sai lầm về luận Bản Mệnh trong Tử vi

0


Hiện nay có nhiều người nhầm lẫn về bản mệnh, do không hiểu được bản chất thật sự của Bản Mệnh là gì cho nên mới có kiểu luận rất sai lầm. họ cho rằng Ngũ hành tương đồng tương sinh với bản mệnh là tốt, tương khắc là xấu.ví dụ người Mệnh Mộc gặp Không kiếp là mệnh bị tiết khí nên xấu, mệnh Kim gặp Không kiếp nên bị khắc, cho nên thấy Mệnh Vận mà cứ tương sinh hay đồng hành với bản mệnh thì càng tốt mà không cần biết đến Bản Mệnh cũng có sự vượng suy theo lý ngũ hành.

khi luận đã luận theo trường phái Khí về Tử vi thì rất cần thiên phân biệt các loại bản mệnh, như Thành Đầu Thổ là Đất tường thành, Đại Trạch Thổ là đất đầm lầy, đất tường thành là Táo thổ, mà Táo thổ thì cần có Thủy để nhuận trạch, nếu Hỏa mãnh liệt thì thì thổ càng Táo, càng Táo thì vạn vật khó sống. cho nên nếu Bản Mệnh này toàn hỏa cục sinh là tượng hung. còn Đại Trạch Thổ là thấp Thổ, Thấp thổ thì hỷ có Hỏa sinh Thổ, cho nên Hỏa dù mãnh liệt cũng có thể phát phú quý. vậy có sự phân biệt giữa bản mệnh Lộ Bàng Thổ khi gặp Hỏa Linh khác Đại trạch Thổ khi gặp Hỏa Linh. Đây là hỷ kỵ trong thần Tử vi. cho nên cùng 1 Cách cục mà phối Khí khác nhau hoàn toàn.

 

còn Tứ trụ cũng có lý luận tương tự, thời xưa cổ nhân luận Tứ trụ bằng Bản Mệnh, sau mới chuyển qua Nhật chủ, luận Bản Mệnh tiêu biểu của lý luận là Ngọc Chiếu Đinh Chân Kinh, dùng Nạp Âm của tứ trụ luận sinh khắc chế hóa, Sách không đề cập đến các loại bản mệnh cùng Hành nhưng nhìn chung đã có lý luận về sinh khắc chế hóa Bản mệnh chứ không hề có chuyện cứ tương sinh đồng hành là tốt. ví dụ bản mệnh Thổ, khi Nạp Âm các trụ Tháng Ngày Giờ đều là hỏa thì không thể tốt được, vì Hỏa viêm Thổ táo, rồi dựa vào lý luận vòng Trường sinh các trụ mà luận. Đây là chưa có phân biệt các loại Bản Mệnh chứ phân biệt thì khác nữa.

ngay cả Mộc cũng có phân biệt Tử mộc và sinh Mộc, rồi lại còn có tới mấy loại Tử mộc, mấy loại Sinh mộc, với Tử mộc có thể là Mộc Hỏa phát sáng chủ quý hiển, còn với Sinh Mộc và gặp Hỏa vượng có thể nghèo hèn. Tử mộc cần Kim thành Hình, sinh Mộc cần Thủy mà Vượng. đó là chưa phân biệt các loại Sinh Mộc và Tử mộc. Vậy mà nhiều người vẫn không phân biệt Mệnh gì mà cứ luận tương sinh tương hợp là tốt, khác nào bảo mệnh Thủy thì bổ Thủy. thật là sai lầm vậy.

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply