Tử Phủ Vũ Tướng khác Tử Tướng Phủ Vũ

0


Tử Phủ Vũ Tướng thì Tử Tham đối cung, Tử vi là Thể, Tham làm dụng thì tính chất tốt xấu của Tử vi ảnh hưởng rất nhiều của Tham lang về khía cạnh dục vọng ít hay nhiều. còn Tử Tướng bị ảnh hưởng bởi Phá Quân Thìn Tuất, Phá Quân phụ thuộc nhiều vâo cát hóa để giảm đi sự thiên lệch, nếu Sát tinh cùng Phá quân đồng độ thì tính Động của Phá quân là rất lớn gây ra nhiều sóng gió, bôn ba, lao lực trong đời. Trong khi Tử Tướng Tĩnh bao bao nhiều Phá Quân lại Động bấy nhiêu làm cho con người khó lòng mà yên ổn được, từ suy nghỉ đến hành động, cuộc sống, sự nghiệp…khi đó Liêm trinh Dần Thân là nơi Thiên Mã động sẽ dẫn đến những biến đồng trong sự nghiệp cùng với biến động của Phá quân.

Tử vi lấy Thiên Tướng làm quyền cùng Phá Quân đối cung có xu hướng ham quyền lực, tuy Vũ Phủ tài cách chính vị cung Tài so với Tử vi, nhưng Vũ Khúc chủ nỗ lực kiếm tiền còn Thiên phủ lại có tính quản lý tiền bạc và bảo thủ hay biết có mình, cho nên đồng cung Tài hay mâu thuẫn giữa việc bảo tồn đồng vốn hay đầu tư và thường tính lợi mình thành ra khó mà giàu lớn nếu không được xung động để có sự chấp nhận rủi ro cần thiết. Vũ Phủ Tử Tướng còn có Âm Dương đồng cung Sửu Mùi tranh sáng tối, làm cho toàn cuộc thế Tử Tướn thành bức tranh cuộc đời có nhiều sự tương phản và mâu thuẫn. khi đại vận qua cung Sửu Mùi cũng là lúc bức tranh thể hiện rõ ràng nhất, còn tốt xấu thế nào thì phụ thuộc vào Trợ tinh.

Với Tử Phủ Vũ Tướng thì có sự ổn định hơn nhiều so với cách Tử tướng, Tử vi ở đây bị ảnh hưởng của Tham lang về khía cạnh dục vọng vật chất hay tình dục tùy vào sự đồng độ của Tham lang, Tham lang Tý Ngọ là chổ đắc địa, nhưng dù thế nào thì Tử vi ở đây cũng mang tính ổn định hơn so với Tử Phá thìn tuất. Thiên Phủ cùng Vũ Khúc ở thế tam hợp, Vũ khúc chủ nỗ lực kiếm tiền lấy Thiên phủ làm năng lực quản lý dòng vốn, Thiên phủ quản lý dòng vốn từ sự làm ra của Vũ khúc, cho nên dễ có thành quả về mặt tiền bạc, Liêm trinh Thiên tướng tam hợp hỗ trợ quyền lực. sinh hóa hữu tình, Vũ sinh Tướng, Liêm sinh Phủ mà trở nên ổn định. cho nên Tử phủ vũ tướng ở đây có thể nặng dục vọng vật chất tinh thần hơn quyền lực cùng Vũ Tướng tứ sinh dễ biến động nổ lực kiếm tiền. cung vị Liêm Phủ ở Thìn là tương đối ổn định.

 

 

 

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply