Luận Hội Sao

0


khi sao đôi mà có 1 sao ở mệnh thì luận sao đó theo mệnh và sao còn lại theo cung còn lại. ví dụ mệnh văn xương, quan lộc có văn khúc thì luận là người có sự thông minh của văn xương và học hành giỏi của văn khúc. về cách luận thì cứ lấy sao ở cung mệnh mà luận thôi. còn xung chiếu thì luận là mệnh Di đối ứng nhau. có câu “Khách không thường xuyên đối ứng thì không xứng làm Khách”, ý câu muốn nói các sao ở tam phương tứ chính phải đối ứng với mệnh, hay là phải có sự liên kêt với mệnh thì mới tốt và Khách mới có tình, khi có sự liên kết Chủ – Khách thì con người vừa có năng lực lại vừa có được sự trợ lực lớn bên ngoài cho nên dễ dàng thành công, sự thuận lợi của bên ngoài phù hợp với khả năng của bản thân mình.

khi luận số thì không cần quan tâm lắm đến mạnh yếu của xung đối hay tam hợp mà quan tâm nhất là các sao ở cung mệnh và các cung tam phương tứ chính có liên kết với nhau thành cách cục không? cứ theo ý trên mà luận thì sẽ dễ dàng hơn. nếu đi vào chi tiết thì có thể phân tích như mệnh có Khôi, Di có Việt thì luận là bản thân đương số là người thông minh, có khả năng lãnh đạo, đứng đầu (Khôi ở cung mệnh) và hay gặp quý nhân giúp đỡ bên ngoài ( Việt ở Di). khi luận theo Cách cục có sự thêm bớt nhất định, như mệnh Thái Âm, Thiên Di thái Dương mà có Khôi Việt phân nhân nhau ở mệnh di thì luận là người bên trong tình hiền lành, tính cách hoà đồng, nếu đắc địa hoặc hãm địa có cát hoá thì thông minh, nhanh nhạy, có sự linh hoạt, uyển chuyển trong suy nghỉ, có khiếu về kinh doanh, tài chính và có khả năng lãnh đạo, chịu trách nhiệm với bản thân nên dễ làm công việc đứng đầu (cung mệnh Thái Âm thiên khôi) và có sự năng nổ, xông xáo, tháo vát, cương trực bên ngoài xã hội và có quý nhân giúp đỡ (cung Di thái Dương thiên việt).

khi luận số thì tuỳ tình huống mà luận nhưng nhất định phải xem Chủ Khách thế nào, nếu mệnh toàn cát tinh mà tam phương tứ chính toàn sát tinh thì quyết là số xấu, đây là người tốt nhưng tính cách thường yếu đuối, không mạnh mẽ và nghị lực (mệnh cát tinh) và hay gặp nạn, bị chèn ép, bị hãm hại và không biết cách vượt qua sóng gió. nếu mệnh Sát tinh mà tam phương tứ chính cát tinh củng chiếu thì luận là tốt, con người có thể không tốt nhưng là người liều lĩnh, táo bạo, dám nghỉ và hành động (sát tinh ) lại có môi trường thuận lợi để phát huy, có quý nhân giúp đỡ thì cũng dễ làm nên sự nghiệp.

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply