Luận Giáp Cung Tốt Xấu

0


Tả Hữu ở cung sửu mà mênh ở Dần thì vẫn là tiếp giáp, vì nó giáp Cung nhưng lực không mạnh cho nên không xét thế giáp này. có thể hiểu thế giáp giống như thế gọng kìm 2 bên vậy. nếu 2 bên giáp Sát tinh đồng loại thì lực của chúng mạnh đến mức cổ nhận gọi là bại cục. “Giáp Hoả Linh vi bại cục”, “giáp Không Kiếp vi bại cục”, có thể hiểu là giặc ở cả phía Bắc và Phía Nam, hoặc ở cả phía Đông và phía Tây vậy, khó đánh trả và thoát lui, cho nên bản cung gặp nhiều nguy hiểm. trừ khi bản Cung mạnh mẽ thì không sợ thế giáp này, ví dụ Tử vi Tả Hữu ở Đế Vượng thì giặc ở Đông Tây như Giặc cỏ, có thể dễ dàng thu phục chúng thành chư hầu. còn nếu chỉ Giáp 1 bên như Giáp Hoả Linh một bên, như Hoả Linh đồng cung ở Ngọ, Mùi giáp Ngọ thì Giáp 1 bên, trường hợp này Giặc chỉ có ở 1 phía, nên dễ dàng đánh trả và có đường lui. nên thế giáp này yếu, và không cần phải quan tâm lắm.

nếu bản cung có thêm Sát tinh gọi là hung cách, ví dụ Không Kiếp giáp Hoả tinh, Không Kiếp thì vừa có giặc phía Đông Phía tây mà ngay bản cung lại có thêm nội gián (sát tinh đóng bản cung) thì thù trong giặc ngoài bao vây. nên là hung cách. Nếu Không Kiếp giáp Hoá kỵ thì lại rất xấu, đó là Ác cách, nó thể hiện tính ác, vì Hoá kỵ dễ làm con người xuống bùn đen.

trường hợp giáp cát tinh như giáp Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc, thì lại như thể là phía Đông phía Tây thịnh vượng, trợ lực cho bản cung thêm giàu mạnh, nên tốt. trường hợp giáp Cát tinh như giáp Tả Hữu được gọi là có trợ lực bên ngoài. nếu giáp Xương khúc chủ về học hành thông minh, được người giúp học hành tốt, như kiểu có gia sư kèm thêm vậy, giáp Khôi việt thì có quý nhân bên ngoài giúp đỡ.

chú ý là “giáp bất như chiếu”, giáp chủ trợ lực bên ngoài, còn tam hợp chủ trợ lực bên trong, như 1 giám đốc công ty, thì Tả Hữu tam hợp chiếu là nhân viên/người dưới quyền trong công ty, còn Tả Hữu giáp bên như đối tác, như có nhiều ngưởi giúp bên ngoài giúp việc làm ăn thuận lợi, đó là các mối quan hệ…thế còn Đối xung như Thiên Di thì cũng là hình thức trợ lực bên ngoài, cái việc trợ lực ấy có giúp được mình không phải xem bản cung Mệnh, ví dụ : như mệnh yếu mà Thiên di mạnh có thể hiểu là mình nhờ người mà làm ăn tốt, hay nương nhờ ở ngoài, người ta ăn 7 thì mình ăn 3. còn Mệnh mạnh hơn thì giống như việc ra ngoài nhiều người nể trọng, có quyền uy, và đây là yếu tố quan trọng của người lãnh đạo.

còn trường hợp Sát tinh tam hợp xung chiếu thì gọi Tam Phương giai sát ( ba phương đều là sát tinh): Tại cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung thiên di đều có sát tinh. Hoặc khi muốn xem cung vị nào, mà cung tam phương tứ chính của nó đều có sát tinh tọa thủ, thì cung vị đó sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như hành vận gặp sao Kỵ hoặc sát tinh, sẽ liên tiếp gặp phải nhiều hung hiểm, nguy hại.

còn nếu hung cát tinh đóng ngay bản cung thì đó là của mình, tôt xấu của nó là do mình, Tả Hữu đồng cung tại cung mệnh cũng có ý trợ lực, và lực của nó mạnh hơn Tả Hữu tam hợp, nhưng mình có thể làm chủ được Tả Hữu không thì đó lại là lý Chủ Khách, ví dụ mệnh có Tử vi toạ mà thêm Tả Hữu, thì lấy sao Tử vi làm chủ, thì Tả Hữu trợ lực là Khách, nếu bản cung đóng ở Đế vượng thì lực của Tử vi mạnh, khi đó chủ sẽ mạnh và Tả Hữu giống như thuộc hạ thân tín hỗ trợ hết mình, gọi là Chủ Khách đối ứng. còn nếu Tử vi lực quá yếu, đóng ở Tử Tuyệt thì cũng giống bản thân mình yếu thì thuộc hạ cũng chẳng dốc lòng trung thành cho lắm.

tương tự với sát tinh đóng Cung mệnh cũng phân chủ khách, lấy Chính tinh làm chủ, Sát tinh làm khách, ở đây nếu chính tinh đắc địa mà ở Trường sinh đế vượng thì lực mạnh, không sợ sát tinh, lúc này sát tinh như là thuộc hạ có máu mặt, kiểu đàn em giang hồ thôi chứ không lo ngại gì. ngượi lại chính tinh hãm địa mà rơi vào Tử tuyệt thì thật nguy hiểm, dễ bị giang hồ giết chết ! đây là lý Chủ Khách rất cần thiết nắm để luận số, các lá số bị giết chết thường có kiểu này.

© 2017, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply