Các nhóm Sao cơ bản trong Tử vi

0bộ 3 sao Tử vi, Liêm trinh, Vũ Khúc luôn nằm trong tam hợp, gọi là thế Tử liêm vũ ( đối nghịc với nó là bộ 3 sát phá tham). theo trình tự Liêm trinh (hoả) –> Tử vi (Thổ) –> Vũ Khúc (kim). khi Tử vi cư Mệnh cung thì Vũ Khúc Tài cung, cho nên Vũ khúc nắm lệnh gọi là tài tinh. Liêm trinh đóng Quan Lộc cung cho nên Liêm trinh chủ Quan Lộc, quyền, danh vị. vì tử liêm vũ luôn tam hợp, mà đế tinh nhất định cần trợ lực, quần thuần phò tá cho nên Vũ khúc hay Liêm trinh gặp không vong chắc chắn Tử vi bị ảnh hưởng nặng nề, cách Tử liêm vũ mất lực đáng kể, từ đó có thể xem ra tiền tài cùng danh vọng, nếu cả Liêm Trinh cùng Vũ khúc bị không vong thì chắc chắn là phá cách rất nặng, rất ít người giàu có và có quyền lực. xét theo chiều thuận sinh thì Liêm trinh (hoả) là nguyên thần hay là mẹ của tử vi (thổ), cho nên Liêm trinh bị sát tinh cùng không vong sẽ ảnh hưởng mạnh hơn là Vũ khúc.

Thiên Cơ đóng huynh đệ nên Thiên Cơ chủ cung Huynh đệ, Thiên Cơ gặp kỵ sát tinh thì anh em bất toàn. Thái Dương diễn Tượng mặt trời, soi sáng khắp nơi, chủ về sự quý hiển, danh vọng. Thiên đồng đóng cung Tật ách chủ về Thọ tinh, Thiên đồng gia cát tinh là thọ tinh vi thiện tinh, nếu lạc hãm thêm sát tinh chắn chắn là yểu thọ.

 An sao chòm Thiên Phủ (hình 3) cho ta biết điều gì?
a. Thiên Phủ cùng Thiên tướng luôn luôn tam hợp gọi là “Phủ Tướng triều viên”, cho nên khi xem mệnh Phủ Tướng nhất định phải “phùng Phủ khán Tướng”, nếu Thiên phủ gặp không vong cùng Thiên Địa không chắc chắn Thiên tướng bị ảnh hưởng nặng nề mà xấu, ngược lại Thiên tướng gặp Kình Đà hình là rất kỵ thì Thiên Phủ làm sao mà tốt cho được?

b. Sát Phá Tham luôn nằm trong thế tam hợp, theo thứ tự của nó là Thất sát (kim)–>Phá Quân (thuỷ) –> Tham lang (mộc) cũng tương tự như Tử Liêm Vũ, Phá Quân như vị vua của thế Sát Phá Tham, cho nên Thất sát chủ Quan lộc cùng uy quyền. Tham lang chủ Tài cung, tiền bạc. cho nên Thất sát thường chủ võ cách, nắm uy quyền còn Tham lang chủ về tiền tài, kinh thương.

do đó mới có câu “Tham thủ không vong tài nguyên bất tụ”, “Tham Hoả Linh uy chấn biên thuỳ” nghĩa là giàu có chấn động cả sang nước láng giềng. có thể tìm thấy nhiều câu phú và sách vở nói về cái quyền của Thất sát, có thành có bại, như tử trận, anh hùng…

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply