Lý Thuân Nghịch 2 chòm Tử vi và Thiên Phủ

0


Chòm Tử vi an nghịch, chòm Thiên Phủ an thuận. theo lý Âm Dương thì chòm Tử vi thuộc Âm, chòm Thiên Phủ thuộc Dương, trong chòm Tử vi, Thiên Phủ lại có sao Âm và sao Dương, sao Âm gọi là Bắc Đẩu (hướng bắc), sao Dương gọi là Nam đẩu (hướng nam) Các sao Bắc đẩu thì hợp với người tuổi Âm từ Thân –> Sửu, các sao nam đẩu hợp với người tuổi từ Dần –> Mùi, khi nhập hạn thì Bắc đẩu hoạt động mạnh ở 5 năm đầu, nam đẩu hoạt động mạnh ở 5 năm sau. 

Tử vi và Thiên Phủ luôn đối xứng nhau qua Trục Dần Thân, nên Tử Phủ là cặp Âm Dương với Tử vi là sao Âm Thổ, Thiên Phủ là sao Dương Thổ. Thiên Phủ cùng Tử vi đều có tính trung chính, tín nghĩa nhưng khi phân ra Âm Dương thì lại có cái khác nhau. Tử vi thì uyển chuyển, nhu hoà còn Thiên Phủ thì cứng rắn, cương cứng. Tuỳ theo Âm Dương của Thổ mà có thể biết được tính chất của Tử vi, Thiên Phủ

Bắc đẩu nhập hạn sinh con gái, nam đẩu nhập hạn sinh con trai. chính tinh bắc đẩu có thể chế hung tinh nam đẩu như Tử vi chế Hoả Linh, cho nên Tử vi hữu lực thì không lo ngại hoả linh lắm dù hoả linh hãm đi nữa, nếu Hoả Linh mà đắc thì phú quý trọn đời. chính tinh nam đẩu chế hung tinh bắc đẩu như Thiên phủ chế Kình đà nên Thiên phủ hữu lực thì không lo ngại Kình đà lắm dù kình đà hãm đi nữa, nếu Kình Đà mà đắc địa chắc chắn là hưởng phúc trọn đời, buôn phát phát đạt giàu

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply