PHÚC KHÍ VÀ CUNG PHÚC

0


Ngày trước tôi cứ nghĩ rằng phải làm được việc này việc kia giúp ích cho xã hội, phải làm sự nghiệp đóng góp xã hội phát triển mới là phúc đức. Sau này tôi thấy chỉ cần sống mà không làm tổn hại ai đã là phúc đức.

Ngày trước tôi cứ nghĩ hay quan tâm, giúp đỡ người khác, biết lo lắng cho người khác là phúc đức. Sau này tôi mới hiểu chỉ cần lo sống tốt cho bản thân mình đã là phúc đức rồi. Bởi lẽ phúc chẳng ai mang đến, chẳng ai cho, chẳng có thần Phật nào ban phát, cái phúc ấy có cầu cũng không được.
Ngày trước tôi cứ nghĩ phải làm nhiều việc thiện, phải năng lễ bái thần Phật, phải đọc kinh thư, độ tăng mới là Phúc đức. Sau này tôi biết rằng, chỉ cần bỏ đi những hờn giận, ưu tư, phiền muộn và học cách yêu thương mới là phúc đức. 

Ngày trước tôi cứ nghĩ cung Phúc quyết định rất lớn đến sự thành bại của đời người, sau này tôi mới vỡ lẽ cung mệnh được an đầu tiên, đến Phụ mẫu rồi mới đến Phúc đức. Thì cung mệnh ấy là cái quyết định 12 cung trên lá số, Phúc suy cho cùng cũng chỉ được an sau cung mệnh, mệnh ấy chính là suy nghĩ, cách sống của 1 người, cái tư chất tiên thiên của con người, chỉ cần sống tốt cho bản thân mình, không làm hại đến tha nhân đã là phúc đức. Vậy cung mệnh cũng bao hàm cả phúc khí ở cung phúc, xét cho cùng 1 cung mệnh tốt thì k thể nói phúc khí xấu được, bởi từ xưa, người ta định vị giàu nghèo, thọ yểu bằng Cách Cục cung mệnh mà không phải cung phúc.
Cung mệnh cùng Tài Quan là “tam hợp nhất thể”. Cung mệnh quản Tài Quan chứ không phải Cunh Phúc quản Tài Quan. Tôi hiểu vấn đề cách sống ở cung mệnh ấy nó quyết định quan trọng Phúc đức của con người. 

Phụ mẫu được an sau cung mệnh, trước tiên phải hiếu nghĩa với bố mẹ mà khoan bàn về Phúc, sống bất nhân, bất nghĩa lại còn bất hiếu thì nói gì đến Cung Phúc.
Phúc khí dày hay mỏng không phải cứ cầu là có được, bởi “Tướng tùy Tâm sinh, Phúc tùy Tâm định”. Vậy cái Cung Phúc ấy thể hiện cái Tâm của con người, là sự an lạc, hạnh phúc hay là thống khổ dày vò.
Chỉ cần nhìn Tâm một người là có thể biết được cung Phúc tốt hay xấu, bởi lẽ cung Phúc sát bại tinh hao kỵ hội tụ thì thường có những thống khổ luôn dày vò trong Tâm, càng giãy giụa cầu mong thoát khỏi khổ đau thì Phúc càng kém. Đọc kinh thư để cầu thoát đau khổ cũng là cách ấy.
Một người an nhiên, tràn đầy hạnh phúc tất nhiên là cung Phúc tốt, bởi cát khí hội tụ. Cát tụ thì Phúc tốt, Sát tụ thì phúc xấu. 

Tâm càng rỗng, chẳng thiện mà cũng chẳng ác thì Đại Đạo sẽ tự khai Ngộ, Huệ Năng lục tổ thiền tông lập ra Nam Tông hoàng dương Phật Pháp nhờ sự khai Ngộ. Đó là Tâm Pháp vậy. Trần Tú lập ra Bắc Tông dựa trên kinh thư được mấy đời thì khô kiệt, chẳng thể được lâu.
Phúc Khí có “mệnh chủ định cách cục” làm Chủ Khí.

 

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply