Hung cát trong Bát Tự

0


– Trong Bát Tự có 4 hung sát tinh là Thất Sát, Thương Quan, Kiêu Thần, Kiếp Tài.

Bát tự mà xuất hiện nhiều hung sát thường tâm tính bất ổn, dễ nổi nóng, sân hận, kém phúc, hay bị vất vả, cuộc đời nhiều sóng gió, chông gai. Ít khi có được sự hạnh phúc thật sự. Người có Bát tự như vậy thường có nhiều tham vọng nhưng cũng dễ trở nên ảo tưởng.

Trong đó mạnh nhất là Thất Sát, vì Thất Sát xung khắc Nhật chủ, giống như chính mình bị tai họa, bệnh tật, bị hình phạt, bị xung đột, bị ghen ghét, bị người hãm hại, giống như mình bị cường quyền áp bức, bị lưu manh tra tấn. Cho nên cổ nhân nói Thất Sát như mãnh hổ, nhất định cần phải được loại trừ thì cuộc đời mới yên ổn được.

Nói chung 4 Hung sát này cần được chế ngự, hoặc chuyển hóa thì cuộc đời mới được yên ổn, tránh được tai họa. Khi hung sát được chế ngự thì con người nhiều khi lại thể hiện được tài năng phi thường, có khí phách, làm việc lớn mà không sợ hãi. Như Thất Sát cần có Thực Thần chế hoặc Ấn chuyển hóa. Thương Quan cần có Ấn chế, hoặc Tài chuyển hóa.

– Có 4 Cát tinh phúc thiện là Chính Quan, Chính Ấn, Thực Thần, Tài Tinh.

Người mà Bát tự có nhiều cát thiện thần thì thường cuộc đời bình an, hưởng phúc lành, có nhiều thành tựu trong đời, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Tâm tính lương thiện, thường mang lại lợi ích cho người khác.

Đối với Cát thiện thần thì cần phải được bảo hộ, giữ cho không bị phá hoại. Như gặp Chính Quan thì nên có Ấn bảo hộ là Quan Ấn cách, có Tài sinh Quan là hộ vệ Quan. Tài Ấn chính là 2 bức tường bảo vệ Chính Quan khỏi bị phá. Khi đó Chính Quan là đại quý nhân, chủ quan quý tước lộc.

Tuy là Cát thần nhưng tùy thuộc vào nhiều ít vượng suy để đánh giá, Chính Quan nhiều khắc nhật chủ quá mạnh thì Chính Quan lúc này biến thành Thất Sát, bản thân bị khắc chế quá mạnh là chính mình dễ gặp họa.

Thực Thần tuy là phúc thần, thọ thần. Nhưng Thực thần quá nhiều lại tiết khí nhật chủ quá mức, phúc khí giảm xuống và dễ biến thành họa, bởi vì Phúc thần cũng có thể trở thành tham đắm hưởng thụ về tài lộc sắc đẹp, vui chơi quá đà mà có họa.

© 2024, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply