Browsing Category

Huyền học

ÂM DƯƠNG NGŨ KHÍ. Trong Thuật Phong Thủy để xác định cát hung có một phương pháp gọi là ÂM DƯƠNG NGŨ KHÍ. Thuyết này dựa trên Xuyên Sơn 72 Long và Thuyết Âm Dương Cô Hư…
Read More...

Thủy Pháp Phong Thủy

Trong Phong Thủy thì phần rắc rối nhất, khó nhất chính là Thủy Pháp. Học về Thủy Pháp nếu chỉ đọc sách mà không áp dụng thực hành ngay thì chắc chắn khó có thể hiểu được. Thủy Pháp…
Read More...