Browsing Category

Địa lý

CHỌN TUỔI XÂY NHÀ

(xuangiao.com)-Nhà là một gia đình  cư ngụ ở đó ít nhất là một người, là một tế bào của xã hội, (là một xã hội thu nhỏ) xã hội nào đi nữa thì người dân cũng phải có nhà ở, đơn sơ…
Read More...